FINLAND. Enligt Finska statistikcentralen har Finlands invånarantal nu överstigit 5,5 miljoner, främst på grund av invandringen. Samtidigt är barnafödandet på sin lägsta nivå sedan början av självständighetstiden.

finland

Finlands invånarantal har nu överstigit 5,5 miljoner, den exakta siffran är 5 501 043. Befolkningsökningen beror främst på invandringen. Samtidigt föddes bara lite fler än 40 400 barn mellan januari och september, vilket är den lägsta siffran som man uppmät under hela självständighetstiden.

Förra året presenterade statistikcentralen en prognos som visade att antalet ungdomar i Finland hotar att sjunka till samma nivå som år 1894 till följd av det låga födelsetalet. På 1950-talet var andelen finländare under 15 år över 30%. Sedan dess har andelen sakta sjunkit. I början av 1980-talet låg andelen på 20% och väntas enligt prognosen ligga på endast 14% år 2060.

Befolkningsminskningen i Finland var störst på 1960- och 1970-talet, då finländare i stora skaror flyttade till Sverige. Efter det har befolkningen vuxit. Enligt FN:s bedömningar skulle befolkningstillväxten så småningom avta och bli negativ, ungefär kring år 2030, om inte Finland tog emot invandrare.

Källor:
Finländarna nu 5,5 miljoner – färre födslar, fler invandrare
Snart är ungdomarna lika få som på 1800-talet


  • Publicerad:
    2016-10-25 21:10