JUDEFRÅGAN. I ett nytt avsnitt av Red Ice Radio förklarar Kevin MacDonald hur judiskt inflytande har format västerländsk historia, kultur och politik.

Kevin MacDonald är en pensionerad psykologiprofessor från California State University, och är idag chefredaktör för nättidningen The Occidental Observer och The Occidental Quarterly.

Kevin MacDonald har gett ut flera böcker, där de flesta kända verken omhandlar judarna som etnisk grupp ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv. Han menar bland annat att vissa egenskaper som han tilldelar judarna, som etnocentrism, har uppnåtts genom eugenik under historiens gång. Detta i syfte att utmanövrera icke-judar och för att minska förtroendet och makten hos vita européer i Europa och USA.

Hans böcker ”Kritikkulturen” och ”Att förstå det judiska inflytandet” kan köpas i organisationens nätbutik.

Se intervjun med MacDonald nedanför:


  • Publicerad:
    2017-08-07 09:30