NORDEN. Populationen av fjällrävar i Norden växer. År 2000 fanns det omkring 40-60 individer, idag har populationen växt till strax över 450 vuxna djur. 

Fjällräv. Foto: CC public domain.

Populationen av fjällrävar i Norden fortsätter att växa. I Sverige har djuret varit fridlyst sedan 1928, i Norge sedan 1930 och i Finland sedan 1940. I slutet av 90-talet var de på väg att bli helt utrotade i Sverige. År 2000 uppskattades det finnas mellan 40-60 fjällrävar i Skandinavien, men sedan dess har populationen växt.

— Under årets inventering registrerades sammanlagt 79 föryngringar i Skandinavien, vilket förvisso är färre än i fjol men det är ändå en överraskande positiv utveckling med tanke på att det varit ett bottenår för smågnagare i fjällen. En möjlig förklaring kan vara de intensiva bevarandeåtgärderna med stödutfodring som gett effekt., säger Mirja Lindberget, handläggare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Nu har man lyckats räkna ihop strax över 450 fjällrävar, främst i Sverige och Norge. På sikt vill man också att fjällrävspopulationen ska bli så stark att de kan klara sig mycket bra själva i naturen. De har delvis minskat i antal på grund av konkurrens med rödräven och brist på föda, men nu har de börjat återhämta sig.

På Island och Svalbard har man också kunnat konstatera en viss ökning av dess population. Även på Grönland finns det mycket fjällräv, och där anses arten inte vara hotad.

Fjällrävarna äter helst smågnagare som lämlar och liknande djur. I övrigt äter de också bär, växter, eller kadaver från djur som andra djur ätit på. De fjällrävar som bor längs glaciärerna vid Norra Ishavet följer ofta efter isbjörnen, och äter resterna av deras mat.


  • Publicerad:
    2020-12-19 15:05