Ca 400 flygblad har blivit utdelade i de centrala delarna av Helsingborg. Aktiviteten fortlöpte utan några problem.20130107_200410


  • Publicerad:
    2013-01-10 10:46