UTRIKES Förenta nationernas generalförsamling röstade med förkrossande siffror för att fördöma Israels kärnvapenarsenal. I Tel Aviv förnekar man fortfarande att man äger kärnvapen.

Den 28 oktober röstade drygt 80 procent av FN:s medlemsländer igenom en resolution som uppmanar Israel att göra sig av med sina kärnvapen. Rösterna blev 152 för resolutionen, och 5 emot. De länder som röstade emot var Kanada, de små önationerna Palau och Micronesien, Israel själva och USA. 24 europeiska länder, ett antal ickespecificerade NATO-länder och Indien avstod från att rösta.

Resolutionen uppmanar Israel att ”Inte utveckla, producera, testa eller på annat vis införskaffa kärnvapen, avsäga sig ägarskap av kärnvapen, ge myndigheter total insyn i deras okontrollerade kärnkraftsanläggningar som en viktig förtroendebyggande åtgärd bland alla stater i regionen och som ett steg för att främja fred och säkerhet”.

Resolutionen lades fram till omröstning på initiativ av de flesta stater som gränsar till eller befinner sig i Israels närområde, en stor del av de nordafrikanska staterna och den av FN erkända palestinska staten.

Israel har aldrig formellt erkänt att landet äger kärnvapen, medan många källor uppger att de besitter minst 90 kärnstridsspetsar. Vidare är Israel ett av de fyra länderna som inte har undertecknat fördraget om ickespridning av kärnvapen.

Så sent som i augusti i år pratade landets premiärminister Yair Lapid i ett tal om ”andra förmågor”, något som allmänt har tolkats som att referera till landets kärnvapenarsenal.

— Den operativa arenan i den osynliga kupan ovanför oss är byggd på defensiva förmågor och offensiva förmågor, samt vad utländsk media brukar benämna som ”andra förmågor”. Dessa andra förmågor håller oss vid liv och kommer att fortsätta hålla oss vid liv så länge våra barn är här.