Desto fler vi blir som står upp för vår sak och på ett fullgott vis är kapabla att förklara vad vi menar, desto fortare närmar vi oss vårt definitiva mål; ett fritt Norden. Att leva livet som en nationalsocialist ska synas utåt. Människor som möter oss ska få ett gott och genuint intryck av oss och kommer då lättare att förknippa vår världsåskådning med något positivt laddat och bra.

Det är inte ovanligt att man möter människor som man redan från början känner skulle kunna titulera sig som nationalsocialist. Vore det då inte dumt att sticka under stolen med vad vi själva är? Vi bör sträva efter en livsstil som genomsyras av våra tankar. Jag har mött många som inte är riktigt ärliga mot sig själva. Människor som med åren mjukat upp budskapet och ruckat på övertygelsen för att på ett smidigare sätt platsa i ett samhälle som förtalar det vi står för. Om man går dessa krafter till mötes och stegvis kompromissar med budskapet förråder man endast sig själv. Är man övertygad kommer man tids nog att må ganska dåligt över att man inte står upp för sina ideal.

Olika skeden i livet kan kännas mer utsatta än andra. Om man möter en partner som inte håller med om ens åsikter, när man får barn eller börjar på ett nytt jobb. Detta kan vara gånger då man kanske väljer att inte riktigt vara sann mot sig själv och väljer en bakdörr istället för att våga ta steget i rätt riktning. Min erfarenhet är att ju ärligare man är desto mer respekt får man. Om du väljer att gå genom livet utan att våga stå upp för det du innerst inne känner kommer det på sikt att inverka negativt på både ditt eget välbefinnande och inte minst på hur andra kommer att uppfatta dig.

En annan mycket viktig aspekt i det här är det faktum att man spär på medias och systemets alla lögner om vad vi nationalsocialister verkligen står för. Om vi hela tiden försöker mjuka upp budskapet och välja reträtt vinner deras lögner om oss och överglänser sanningen om nationalsocialismen som sådan. Vår absolut mest primära uppgift bör istället vara att överbevisa alla de fördomar och de förutfattade meningar som tillåts existera. Det är genom att leva efter de här rättesnörena och stå upp för våra åsikter som vi på bästa sätt banar en väg för alla de andra som innerst inne vill följa den nationalsocialistiska livsstigen. Låt oss därför alltid tänka på detta och i alla skeden i livet hålla huvudet högt utan kompromisser!


  • Publicerad:
    2012-05-24 21:08