I Lördags anordnade näste 5 en föreläsning i Hudiksvall för medlemmar och utomstående med gott resultat. Till mötet kom det ett 20-tal personer som ville höra om friluftsliv, fysisk träning och självförsvar som var vad föreläsningen handlade om. Näste 5 har under en längre tid tagit vara på föredragshållarens goda erfarenhet om friluftsliv som har lett till att det har anordnats flera vandringar i nästet, ibland över flera dagar.

Är även du intresserad av att följa med på vandringar eller vill du engagera dig i kampen för ett fritt norden? Tveka inte – Kontakta nästeschef Pär Sjögren på par.sjogren@patriot.nu


  • Publicerad:
    2012-02-06 20:31