Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Ras – den avgörande frågan

Nationellt Motstånd Förlag har i dagarna släppt en ny skrift, Ras – den avgörande frågan, av den nu bortgångne Jürgen Rieger. Här följer en kortfattad introduktion av David Eljas, om en skrift som alla med intresse av frågan bör läsa.

Reflektioner kring Vän Döþer

Nyligen gavs boken Vän Döþer ut. Den betraktas av artikelskribenten som mycket viktig, och sätts i denna artikel in i ett vidare sammanhang.

En bok om kampen

Nationellt Motstånds redaktionsmedlem David Eljas har intervjuat Magnus Söderman angående hans nyligen utgivna bok Uppmarsch mot Ragnarök.

Knut Hamsun

Nobelpristagare, författargeni och nationalsocialist. Lär känna den norske författaren Knut Hamsun som vågade ta ställning för sitt folk när kungahus och regering flydde landet. Hamsun stod fast i både med- och motgång.

“Ut ur Afrika”-teorin ifrågasatt

Arkeologiska fynd i Ryssland har fört nytt ljus över de tidigaste mänskliga spåren i Europa. Artefakter (arkeologiska föremål tillverkade av människohand) funna vid Kostenki, söder om Moskva, påvisar att människor besökte platsen för omkring 45 000 år sedan.

Vita mumier funna i Sydamerika

En 600 år gammal mumie av en flicka, som håller sina händer över ögonen och har ett skräckslaget ansiktsuttryck, är en av omkring 20 mumier som snart kommer att kunna beskådas på nationalmuseet i Lima, Peru. Mumierna ingår i en utställning om det ”mysteriska molnfolket” – vilka var ett historiskt folk av vit ras i Sydamerika.

Det försvinnande försvaret

Angreppen på Sverige som nationalstat är omfattande och sker på alla fronter. Alla försvarsnedläggningar och den nya inriktningen på försvarsmakten till att bli ett ”smalt insatsförsvar”, lämpat för internationella operationer, istället för det traditionella invasionsförsvaret som syftade att skydda vårt folk och territorium, är ett i raden av de många angrepp som avsiktligt sker mot Sverige.

Den röda rosens pest

Några tankar kring socialdemokraterna och deras gärningar hittills. Partiet som propagerade för folkhemmet och arbetarnas väl visade sig vara något helt annat. Artikeln befäster påståendet att det är genom deras gärningar vi skall känna dem!

Owens, Hitler och OS i Berlin 1936

När de allierade gick segrande ur det andra världskriget hade de en mängd propagandalögner i bruk som de använt i syfte att demonisera tyskarna och försöka rättfärdiga kriget. Efter kriget föll inte dessa propagandalögner i glömska, tvärtom, de späddes på och intensifierades för att förhindra framväxten av patriotiska krafter ånyo. Eftersom fienden ända sedan krigsslutet haft en total kontroll över all betydande massmedia har dessa lögner kunnat stå i stort sett obemötta.

Spelmannen

Den svenska folkmusiken har en naturlig del i motståndskampen, ty man kan inte kan segra till fiendens musik.

Germanerna – Sveriges ursprungsfolk

Jordbruksdepartementet har den 6 februari, på Samefolkets dag, startat en kampanj riktad till högstadieelever för att indoktrinera dessa om Sveriges ursprung. Falskeligen påstås och upprepas den gamla myten om att samerna skulle utgöra Sveriges ursprungsbefolkning, trots att arkeologiska fynd bevisar motsatsen.