YTTRANDEFRIHET Det brittiska förlaget Puffin meddelade tidigare att man skulle ge ut ändrade versioner av Roald Dahls böcker. Förlaget backar nu och ger även ut den gamla versionen utan förändringar.

Det brittiska bokförlaget Puffin har fått mycket kritik efter att ha gjort ändringar i Roald Dahls böcker. Förlaget meddelar nu att det även kommer att ges ut versioner där texten inte har ändrats.

Ändringarna av de klassiska böckerna har fått kritik från flera olika håll, bland annat Storbritanniens premiärminister och yttrandefrihetsorganisationen Amerikanska Pen.

— Ändringarna upplevs som ganska omotiverade och okänsliga. Det är nog många som undrar vad skillnaden är mellan ”enorm” och ”fet”, eller om det största problemet med Oompa-Loompierna är om de är ”little men” eller ”little people”, säger Malin Nauwerck, forskare vid Svenska barnboksinstitutet, till SVT.

De gamla böckerna med originaltexten kommer att ges ut som pocket, och kommer att ges ut parallellt med de ändrade utgåvorna.