INRIKES. En förskola i Motala har beslutat att ställa in Luciafirandet permanent. Förskolechefen anser att Lucia är diskriminerande och att det kränker genusperspektivet att gå på rad i ett luciatåg.

Ledningen för förskolan Kärrbacken i Motala i Östergötland har beslutat att ställa in luciafirandet permanent. Beslutet har skapat stort missnöje bland både föräldrar och förskolebarn.

Under onsdagen uppstod debatt vid ett möte mellan föräldrar och ansvariga i förskolan. Många föräldrar undrade varför förskolan inte tagit upp frågan om Lucia med föräldrarepresentanterna i förskolerådet. Men enligt förskolechefen Anna Karmskog har det aldrig varit aktuellt att diskutera detta med föräldrarna.

— Det är inte något de kan vara med och bestämma. Beslutet tar vi inom ramen för skollagen, mot diskriminering och kränkande behandling. Vi vill inte exkludera någon, säger Karmskog.

Karmskog anger flera skäl till att förskolan slutar med luciafirande. Ett är familjernas ekonomi:

— Många köper in luciadräkter och tomtedräkter för ett tillfälle. Alla har inte den ekonomi som krävs och vi ser det här ur ett likvärdighetsperspektiv, säger Anna Karmskog. Med det menar hon att det räcker med att en familj inte har råd att köpa lussekläder, för att det perspektivet ska falla.

Ett annat skäl är enligt Karmskog att ”många barn blir oroliga och ledsna i en stor folksamling ”. Vidare ifrågasätter hon ”genusperspektivet att gå på rad i ett luciatåg”. Förskolechefen framhåller att Lucia inte ingår i den nationella läroplanen, och tror sig veta att de flesta barn inte har ”så höga förväntningar för den här dagen”.

Vid onsdagens möte argumenterade upprörda föräldrar att luciafirande är en gammal och utbredd tradition inom skolverksamheter runt om i landet.  Flera föräldrar valde också att lämna mötet och att avsäga sig sina uppdrag i förskolerådet, eftersom förskoleledningen ändå tar egna beslut utan att föra en öppen diskussion.

Hur förskolan kommer att ställa sig till andra traditioner som inte föreskrivs i läroplanen återstår att se. Jul och påsk torde ligga illa till.

En som applåderar beslutet att ställa in Lucia på förskolan i Motala är kolumnisten Alex Schulman på judiska Expressen. I en krönika raljerar han över luciatraditionen och arga patrioter och skriver sarkastiskt att Lucia inte ”är avgörande för kulturellt välstånd, fortlevnad etc etc”. Men det är väl å andra sidan inte fake news-tidningar eller synagogor heller.

Källor:
Färdiglussat på förskolan 
Förskolechefen om luciabeslutet 
Helt rimligt – hoppas förbudet mot luciatåget sprids vidare


  • Publicerad:
    2018-11-24 23:30