INRIKES. Efter att regeringen och de borgerliga partierna fattat beslut om införskaffning av luftvärnssystem har valet fallit på det amerikanska Patriot-systemet, något Sverigedemokraterna är kritiska mot.

Enligt försvarsöverenskommelsen som slutits mellan regeringen och de borgerliga partierna ska Sveriges luftförsvarskapacitet stärkas. Valet av luftförsvarssystem har nu fallit på det amerikanska Patriot-systemet, något som Sverigedemokraterna ställer sig kritiska till.

Enligt Sverigedemokraternas Roger Richtoff hade partiet hellre sett att det fransk-italienska systemet Samp/T införskaffats, då det ska vara billigare och ha en större utvecklingspotential, samtidigt som Samp/T kräver en mindre bemanning än Patriot-systemet. Dessutom kan det fransk-italienska systemet användas med svensk radar om det utrustas med Aster 30-robotar, vilket hade varit fördelaktigt för svensk försvarsindustri.

Arméchef Karl Engelbrektsson ser däremot en rad ”fördelar” med att använda Patriot-systemet, bland annat tätare band till exempelvis USA:

– Patriot har idag många användare. Detta ger goda förutsättningar till internationell samverkan med USA och andra länder och vi kan dela framtida utvecklingskostnader. Det är ett beprövat och färdigutvecklat system som lever upp till våra höga krav på operativ förmåga och leveranssäkerhet.

Källor:
SD kritiska mot valet av Patriot
Försvarsmakten förordar luftvärnssystemet Patriot


  • Publicerad:
    2017-11-09 00:10