YTTRANDEFRIHET. Frankrikes premiärminister Edouard Philippe satsar på sociala medier och skolorna för att bekämpa den ständigt ökande ”antisemitismen”.

Frankrike har ett nytt officiellt handlingsprogram för att bekämpa så kallad antisemitism i alla former, vare sig det handlar om skämtteckningar, vittnesmål eller ”fabricerad” journalistik. Premiärminister Edouard Philippe fokuserar på sociala medier och eleverna i skolorna för att bekämpa den ständigt  påstådda ökande ”antisemitismen” som inte minst sprids på Internet.

— Jag är upprörd över att det är lättare att ta bort en piratvideo av en fotbollsmatch än antisemitiska kommentarer, säger Philippe till den judiska nyhetsbyrån AP.

Handlingsprogrammet är ett svar på de senaste månadernas sociala oroligheter i Frankrike, som på sina håll utgör det värsta ”antisemitiska” beteendet ”sedan andra världskrigets slut”. Enligt AP ska även uppkomsten av ”en ny sorts antisemitism” i Europas mest judiskt befolkade land vara väldokumenterad.

Breitbarts Jerusalemupplaga har rapporterat att så många judar i Frankrike nu känner sig otrygga att de inte har något val än att flytta till Israel för sin säkerhets skull. Det verkar som om Breitbart anser att det skulle vara ett problem för både Frankrike och judarna själva att de flyttar hem. 40 000 judar påstås ha flyttat från Frankrike till andra länder sedan 2006, men då inte endast till Israel.

Antalet judar som lämnar Frankrike lär öka ytterligare. Men Philippe tänker ta till nya lagar som instrument för att straffa ”antisemiter”. Det gäller tvingande lagar gentemot Internetplattformar som måste upptäcka, flagga och ta bort ”illegalt”, det vill säga ”antisemitiskt” material. Om företagen underlåter att göra detta, har de dryga böter att vänta.

Han anser vidare att det är viktigt att upplysa unga människor om att så kallad antisemitism är oacceptabelt. Ett team av ”experter” ska därför hjälpa lärare att möta svåra situationer i skolorna kopplade till ”antisemitism”.

Källor:
France’s Government Ready to Suppress Online Anti-Semitism
Another 5,000 Jews Quit France for Israel: Agency


  • Publicerad:
    2018-03-20 06:00