Dagens datum 17 februari: Denna dag år 1600 brändes Giordano Bruno på bål för att ha utmanat den katolska kyrkans dogmer.

Giordano Bruno föddes i Nola utanför Neapel, Italien, år 1548. I sina ungdomsår studerade han vid klosterskolor och han blev präst vid 24 års ålder. Bruno skulle senare bli känd som bland annat  filosof och vetenskapsman.

Bruno fick tidigt ovanan att läsa förbjudna böcker. Litteratur som presenterade en annan världsbild än den katolska kyrkans var inte särskilt välkommen och spridande av dess tankegods kunde, som det skulle visa sig, även vara ett livsfarligt intresse.

giordano-bruno

Redan år 1576 misstänktes Bruno för kätteri och efter att ha flyttat runt mellan italienska städer kom Bruno år 1580 till Frankrike där han doktorerade i teologi och undervisade filosofi. Vid sina studier i Frankrike kom Bruno att intressera sig för den heliocentriska världsbilden vilken stod i kontrast mot den tidens föreställning om jorden som världens mittpunkt. 1543 hade Nicolaus Copernicus utvecklat teorin om den heliocentriska världsbilden som innebar att jorden roterar kring sin axel och att jorden och de andra planeterna kretsar kring solen. Copernicus dog samma år och kunde framföra teorin utan att personligen straffas. Hans verk Om himlakropparnas kretslopp skulle år 1616 förbjudas för att senare sättas upp på katolska kyrkans lista över förbjudna böcker.

Den direkta reaktionen kom istället mot personer som öppet försvarade Copernicus världsbild efter hans död. Personer som Giordano Bruno.

Det kontroversiella i Copernicus teori var att den motsade att människan, Guds avbild, skulle vara universums centrum. Bruno tog det hela dessutom ett steg längre; i sin bok De l’Infinito, Universo e Mondi från år 1584 framlade han hypotesen att universum är oändligt och att de andra världarna sannolikt också befolkades av intelligenta varelser.

1591 arresterades Bruno av inkvisitionen. I inkvisitionsdomstolarna var domaren och förundersökningsledaren en och samma person och den åtalade var ett förhörsobjekt som förväntades erkänna sina synder gentemot den katolska kyrkan. Annars var tortyr ett effektivt påtryckningsmedel. 1593 sändes Bruno till Rom där han satt fängslad i sju år. Han fick under denna tid inte inneha papper och penna.

Brunos rättegång övervakades av inkvisitorn kardinal Bellarmine, som krävde en hel avsvärjelse som Bruno vägrade. Väsentliga delar av rättegången mot Giordano Bruno har försvunnit, medan några dokument har återfunnits på senare år, och det är oklart exakt vad Giordano Bruno dömdes för. Den italienske historikern Luigi Firpi har framlagt att Giordano Bruno åtalades för att:

hysa åsikter som stred mot den katolska läran och för att tala mot denna och dess ämbetsmän,
hysa åsikter som stred mot den katolska läran om treenigheten, Kristi gudomlighet och inkarnation,
hysa åsikter som stred mot den katolska läran gällande Jesus varande Kristus,
hysa åsikter som stred mot den katolska läran rörande Marias jungfrulighet,
hysa åsikter som stred mot den katolska transsubstantiationsläran och mässan,
hävda existensen av en mångfald andra världar och deras evighet,
tro på själavandring, samt
syssla med magi och divination.

bruno_straffad

Den 20 januari år 1600 beslöt påve Clement VIII att Giordano Bruno var en kättare och den 17 februari samma år togs Bruno till det romerska torget Campo de’ Fiori där han brändes på bål. Tre år senare infördes Brunos verk på den katolska kyrkans lista över förbjudna böcker där alltså även Copernicus verk skulle finnas några år senare.

Bara 32 år efter att Giordano dömts till döden för kätteri skulle Galileo Galiei stå inför samma romerska inkvisitionsdomstol och också han anklagas för att sprida Copernicus teorier. Skillnaden mellan Giordano Bruno och Galileo Galilei, som undgick döden men hamnade under livslång husarrest, var att Bruno inte tog tillbaka sina idéer. Bruno sägs ha gjort en hotfull gest mot sina domare och ha svarat: ”Ni kanske uttalar denna dom mot mig med större fruktan än jag mottar den.”

Var Giordano Bruno en falskspelare som förtjänade bålet? Vilka utmanar den nuvarande maktordningens världsbild och skickas till motsvarigheten till dåtidens kättarbål?

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-02-17.


  • Publicerad:
    2019-02-17 00:00