Dagens datum 5 mars: Denna dag 1616 förbjuder den katolska kyrkan Copernicus ”Om himlakropparnas kretslopp”. Anledningen var att Copernicus vetenskapliga upptäckter saknade stöd i bibeln.

copernicus

1473 föddes vetenskapsmannen och astronomen Nicholaus Copernicus i nuvarande Polen. Copernicus har gått till historien för sin bok ”De revolutionibus orbium coelestium” (Om himlakropparnas kretslopp) från 1543. Det är den första astronomiboken som argumenterade för en heliocentrisk världsbild och det verk som inledde den moderna astronomin.

Nicolaus Copernicus.

Nicolaus Copernicus.

I boken föreslår Copernicus en heliocentrisk modell av solsystemet som innebär att jorden roterar kring sin axel och kretsar kring solen. Den dittills rådande geocentriska världsbilden hävdade istället att jorden befinner sig i centrum.

Den geocentriska världsbilden gick hand i hand med den romersk-katolska kyrkans politik om att människan är guds avbild och universums centrum. De vetenskapsmän som gick emot denna katolska världsbild behandlades som kättare.

Copernicus förde anonyma anteckningar som han inledningsvis inte vågade visa för andra. Det var när den österrikiske matematikern och astronomen Georg Joachim Rheticus fick se anteckningarna, och skrev om dem, som Copernicus vågade sig på att trycka sin bok. Offentliggörandet av Copernicus anteckningar hade inte utsatt honom för den hetskampanj han hade fruktat (det var först när Giordani Bruno gav sitt stöd åt den heliocentriska världsbilden som  katolska kyrkan reagerade).

Copernicus bok var dock kontroversiell redan när den kom. Martin Luther var en av dem som förfasades över ”dåren” Copernicus världsbild. I ett svar till Copernicus bok hänvisade Luther till Josua, som enligt bibeln stannade upp planeten solen med hjälp av en bön till gud:

Folk gav sitt öra åt en uppkomling och astrolog som strävar efter att visa att jorden, inte himlen eller himlavalvet, solen eller månen, roterar…Denna dåre vill ändra på hela vetenskapen om astronomin; men de heliga skrifterna berättar för oss [Josua 10:13] att Josua beordrade solen, inte jorden, att stå stilla.

Nicolaus Copernicus avled 1543 av en naturlig död. Han fick dock flera anhängare. Tycho Brahe, Galileo Galiei, Giordano Bruno och Johannes Kepler kunde visa att den geocentriska världsbilden inte stämmer överens med vetenskapen. Flera av dessa råkade illa ut när den katolska kyrkan i Rom slog tillbaka. Giordano Bruno brändes på bål år 1600 och Galieo Galilei klarade sig med nöd och näppe undan döden år 1633. Galilei överlevde på grund av att han inför inkvisitionens domstol avsvor sig ”den felaktiga läran”. Galilei lär efter den avkunnade domen ha mumlat för sig själv: ”Och ändå rör hon på sig”.

Det var den 5 mars 1616, mittemellan avrättningen av Bruno och rättegången mot Galilei, som Copernicus förhatliga bok förbjöds. Samtidigt förbjöd den katolska kyrkan också Diego de Zúñigas bok Kommentar om Job, eftersom den försvarade Copernicus och argumenterade för att hans bok inte gick emot den katolska tron. Även den katolska kyrkan åberopade bibeln som bevis för att Copernicus forskning var falsk:

Denna heliga kongregation har också lärt om mångas spridande och acceptans av denna falska pythagoreiska lära, helt i strid med Den Helige Skrift, att jorden roterar och att solen är orörlig, såsom den undervisas av Nicholaus Copernicus’ De revolutionibus orbium coelestium och av Diego de Zúñigas Kommentar om Job…Därför har kongregationen, i syfte att denna åsikt inte skall vara till ytterligare nackdel för den katolska sanningen, beslutat att böckerna av Nicholaus Copernicus och Diego de Zúñiga ska uppskjutas tills de korrigeras.

Om himlakropparnas kretslopp blev inledningsvis inte formellt förbjuden utan ”bara” beslagtagen. Den katolska kyrkan beordrade korrigeringar där passager som framställde den heliocentriska världsbilden som fakta skulle ändras eller strykas. År 1620 fick boken åter läsas under en period, men den fanns bara tillgänglig inom den katolska kyrkans domäner, vilka få människor hade tillgång till. 1633 infördes Copernicus bok på Index Librorum Prohibitorum, den katolska kyrkans lista över förbjudna böcker, och blev därmed också formellt förbjuden.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-04-05.


  • Publicerad:
    2018-03-05 00:00