CENSUR När Steven Crowder avslöjade delar av skolskjutartransan i Nashvilles manifest fick han direkt en varning av Youtube. Enligt varningen var detta ett brott Googles regler om ”våldsamma kriminella organisationer”.

Under måndagen kunde den konservative opinionsbildaren Steven Crowder avslöja tre sidor från skolskjutartransan Audrey Hales manifest. Avslöjandet kunde ske efter att FBI i över ett halvår försökt att hemlighålla innehållet eftersom det bedömdes som ”astronomiskt farligt”.

Att låta allmänheten ta del av det antivita manifestet tycks dock vara ett brott mot Googles regler på Youtube. På X skriver Crowder att ett filmklipp han publicerat om manifestet censurerades för brott mot Youtubes policy om ”våldsamma extrema organisationer”. I meddelandet från Google kan man läsa att Crowder får en varning för att han laddat upp filmklippet.

Samtidigt har X valt att censurera bilderna på manifestet som ”känsligt innehåll”, vilket bland annat gör att man inte kan bädda in inlägget.

Steven Crowder antyder också att han kommer att publicera mer information om manifestet inom kort.