INTERNET. Google ämnar nu göra om sitt söksystem så att det som kallas ”faktabefriade nyheter” och ”konspirationsteorier” får mindre spridning, rapporterar SVT. En expert konstaterar att det här är ett effektivt sätt att i stor skala förändra människors åsikter.

Idag placerar Google de sökresultat som verkar mest intressanta baserat på hur många gånger en sida länkats högst upp i listan över träffar när man gjort en sökning. Nu vill det multinationella företaget dock att sökresultatet istället ska sorteras så att hemsidor som Google anser har hög trovärdighet och få faktafel ska hamna högst upp.

9/11 och vaccinationer nämns av SVT som två konkreta exempel på saker där det är viktigt att människor inte får ta del av alternativa teorier:

Konkret kan det innebära att en förälder som vill veta varför man bör vaccinera sina barn med stor sannolikhet möts av ovetenskapligt dravel maskerat som fakta, eller att den som söker efter information om 9/11-attackerna får veta att det var USA, och inte terrorister, som låg bakom det hela.

En expert vid namn Matt Stampeck säger angående nyheten att det här kan vara ett effektivt sätt att förändra människors åsikter då människor blir defensiva när deras åsikter öppet ifrågasätts men antagligen är mer mottagliga för åsiktspåverkan när de söker på Google.

— Frågan är ju hur man ska lyckas korrigera människors missuppfattningar? Människor blir väldigt defensiva, men om de själva söker efter informationen på Google kommer de antagligen att befinna sig i ett mer mottagligt tillstånd, säger Stampeck.


  • Publicerad:
    2015-03-02 21:05