INRIKES. Justitiedepartementet ber nu EU om lov att få förlänga gränskontrollerna mot Tyskland och Danmark i ytterligare sex månader.

Eftersom den strida strömmen av rasfrämlingar till Sverige fortsätter har Justitiedepartementet kontaktat EU-kommissionen med önskemål om att få förlänga gränskontrollerna i ytterligare sex månader. Enligt departementet är detta nödvändigt för att Sveriges inre säkerhet inte ska hotas. Regeringen avser att i början av maj besluta om förlängningen som i så fall börjar gälla från och med 12 maj.

Justitiedepartementet kontaktar nu EU-kommissionen om den planerade förlängningen av kontrollerna. Regeringen kommer i början av maj att fatta beslut om ytterligare sex månader av gränskontroll från och med den 12 maj.

— Vi ser ju ett fortsatt hot när det gäller inre säkerhet och ett behov av att kontrollera resandeströmmarna in till Sverige, säger justitieminister Morgan Johansson som vidare säger att mellan 150 och 200 personer i veckan stoppas av den svenska gränskontrollen.

Johansson har samma argument för gränskontrollerna som Danmark, Tyskland och Österrike har. Han säger:

— Under de här åren har vi sett ett stort antal terrordåd i Europa och vi har också själva drabbats, säger Johansson. Men det finns ännu ingen laglig grund för det förlängda gränsskyddet, säger han. Det är EU som bestämmer vad Sverige får och inte får göra i frågan. Men det finns inga ”signaler” från EU-kommissionen om att de skulle stoppa denna åtgärd.

Källa:
Regeringen vill förlänga gränskontrollerna


  • Publicerad:
    2018-04-12 09:30