Dagens datum 24 oktober: Den 24 oktober 1910 föddes Gunter d’Alquen chefredaktör på tidningen Das Schwarze Korps och befälhavare för SS-Standarte Kurt Eggers.

Gunter-d-alquen

Gunter d’Alquen föddes den 24 oktober i Essen. Fadern Carl d’Alquen, var reservofficer och affärsman. Gunter kom att gå med i Hitler Jugend redan 1925 och ett år senare blev han medlem i SA och i partiet. Redan tidigt i livet hade han ett stort intresse för att skriva, han framförde skickligt sina värderingar och tankar i både skrift och tal.

I april 1931 gick han med i SS och avancerade snabbt i graderna. Hans talanger som skribent kom väl till pass i hans fortsatta karriär. Han fick inom kort en plats som skribent i NSDAP:s officiella tidning Voelkischer Beobachter. Gunter d’Alquens politiska texter uppskattades av hans överordnade och hans arbete genererade intresse högt upp i partiets hierarki.

Några år efter partiet hade vunnit valet och satt säkert vd makten i Tyskland bestämde sig Heinrich Himmler för att starta en tidning för SS räkning. Gunter d’Alquens arbete hade i så stor grad imponerat på SS-ledaren att han placerade honom på posten som chefredaktör på den nya publikationen Das Schwarze Korps. Den första upplagan av tidningen kom ut den 6 mars 1935, med en total upplaga på 70 000 exemplar. Inom ett halvår hade upplagan stigit till över 200 000 exemplar.

Lösedel från Das Schwarze Korps under 1937. (Klicka för större.)

Lösedel från Das Schwarze Korps under 1937. (Klicka för större.)

När kriget bröt ut i september 1939 anmälde sig Gunter d’Alquen snabbt till tjänstgöring som krigskorrespondent. I januari 1940 organiserades ett krigskorrespondent-kompani inom Waffen-SS, SS-Kriegsberichter-Kompanie. Som förste befälhavare utsågs Gunter d’Alquen, som överfördes till Waffen-SS rullor med bibehållen grad som kapten.

SS-krigskorrespondenterna anslöts till de stridsgrupper som fanns vid fronten. Allt eftersom Waffen-SS utökades blev behovet av krigsreportrar också större. Under 1943 var antalet så stort att organisationen var ett fullt regemente. Man fick då även sin hederstitel Kurt Eggers. Titeln kom från en av enhetens reportrar som stupat i strid på östfronten.

Ärm-titlar för Waffen-SS krigskorrespondenter

Ärm-titlar för Waffen-SS krigskorrespondenter

Gunter D’Alquen befordrades i samma takt som enheten växte, och blev under 1943 SS-Standartenführer (överste). I jobbet som krigsreporter kom d’Alquen att få mycket stor betydelse för den tyska krigsansträngningen. Hans skriverier var viktiga för att höja stridsmoralen för fronttrupperna. I slutet av kriget ansågs Gunter D’Alquens arbete så viktigt att han utsågs till chef för hela den tyska krigsmaktens propagandaavdelning.

Vid krigsslutet tillfångatogs Gunter D’Alquen av britterna och internerades i Storbritannien. Han skickades senare till amerikansk fångenskap, där det sägs att han ska ha hjälpt CIA med taktik inom krigspropaganda. Han fick till slut återvända till Tyskland, dock med förbud att bedriva journalistik, och levde i relativ stillhet fram till sin död den 15 maj 1988.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-10-24.


  • Publicerad:
    2018-10-24 00:03