KOMMENTAR. Viss tillbakagång för Gyllene gryning i antal röster, men stor framgång i flera andra avseenden.

goldendawn

Gyllene gryning är nu Greklands tredje största parti. Det är inte dåligt för ett parti som inte kunnat genomföra en riktig valkampanj. Som inte kunnat mobilisera eftersom en korrupt och grekfientlig regim fängslat stora delar av dess ledning. Ett parti vars ledare suttit fängslad i över ett år utan bevis, som fått partistöd (frikostigt utdelade till alla andra partier) indraget och ett parti som mainstream-media skickligt isolerat från diskussionerna inför valet (diskussioner som mer eller mindre enbart handlat om Syriza och Ny demokrati).

Isolerat, förföljt och inte i närheten av samma möjligheter att göra sin röst hörd i den ”demokratiska processen” som alla andra partier – ändå får Gyllene gryning 6,3 procent av folkets stöd och blir landets tredje största parti.

Partiets valkampanj har, som den fängslade partiledaren Nikolaos Michaloliakos påpekat i en kommentar, drivits ”från en telefonautomat” inifrån häktet. Med detta som utgångspunkt betraktar Michaloliakos valresultatet som en seger. Han säger också att partiet fått in ”nya mandat från folket att vara i parlamentet, inte i fängelse, för att representera det grekiska folket”.

Nikolaos Michaloliakos.

Nikolaos Michaloliakos har suttit häktad i 1,5 år för påståenden om att leda en ”kriminell organisation” – som nu är landets tredje största parti.

Partiet ser ut att minska med några procentenheter och tappa ett mandat jämfört med valet 2012. Detta är så klart ett misslyckande. Samtidigt kan vi nu säga att det är ett faktum att ett radikalt nationellt parti, inte helt olikt Nordiska motståndsrörelsen och uttalat antisioinistiskt, nu är landets tredje största parti, inte det femte. Inte ett riksdagsparti i mängden, utan en av de stora.

Vi behöver inte hänvisa till Europarlamentsvalet (där Gyllene gryning blev tredje största parti med 9,3 procent), eller opinionsmätningar som visar att partiet är nummer tre i Grekland. Gyllene gryning är nu tredje störst, såväl i EU-valet som på riksplanet.

Grekernas stöd till Gyllene gryning är därmed befäst och detta kan vara nog så viktigt inför kommande val, men också för att sätta press på regimen. Det är svårt att hålla ledningen för ett lands tredje största parti fängslat utan bevis – än mindre att förbjuda hela partiet – när så många ser på och frågar varför.

Samaras-Venizelos-regimen (konservativa Ny demokrati och socialdemokratiska Pasok) har fallit eftersom den kohandlat med Internationella valutafonden och förslavat folket under bankirerna. Det ”radikala” vänsterpartiet Syriza är nu Greklands största parti med 36 procent medan Ny demokrati får 28 procent.

resultat-val-grekland

Valresultatet. Foto: Wikipedia.

Syriza bildar nu regering tillsammans med ett grekiskt SD-alternativ, Anel, som är mindre än Gyllene gryning. Anel är mot invandring och säger sig vilja riva upp avtal med internationella långivare, men har trots detta inte utsatts för politisk förföljelse. Avgående premiärministern Antonis Samaras har inte känt sig tvungen att resa till World Jewish Congress i USA och svära på att ”utrota dem”, och den nye premiärministern, Syrizas Alexis Tsipras, kommer knappast vilja utrota det parti man nu bildat regering med. Med andra ord uppfattas inte Anel som ett hot av de främmande krafter som styr grekisk politik.

Förre premiärministern Antonis Samaras svor att "utrota Gyllene gryning" i samband med tillslaget mot partiet.

Avgående premiärministern Antonis Samaras svor att ”utrota Gyllene gryning” i samband med tillslaget mot partiet.

För att påskynda utvecklingen bidrog Gyllene gryning till att ta ifrån Samaras-Venizelos-regimen dess makt genom att i parlamentet rösta mot att EU-kommisionären och sionisten Stavros Dimas (Ny demokrati) skulle bli landets president. Detta var det som tvingade regimen att utlysa nyval. Gyllene gryning skrev då i ett uttalande: ”När valet är över kommer Gyllene gryning vara den enda oppositionen mot den nya promemoria-regeringen SYRIZA, som redan knutit kontakter och inlett planer med internationella långivare.”

Nu blev visserligen Ny demokrati det andra största partiet i valet, men eftersom den stora frågan i Grekland nu handlar om att lösa den grekiska krisen är både Ny demokrati och Pasok borta ur diskussionerna eftersom de grovt misslyckats.

I regeringsställning finns nu det till synes handlingskraftiga Syriza, ett parti som Gyllene gryning dock beskriver som en säkerhetsventil och betydligt mindre radikalt än vad vissa tror. Ett parti som möjligen kommer att modifiera vissa avtal med utländska långivare men inte avsluta dem.

Alexis Tsipras, Syrizas partiledare, blir ny premiärminister. Enligt vissa en säkerhetsventil som kommer fortsätta samarbetet med internationella långivare. Enligt Tsipras förespråkar Syriza "ingen Euroskepticism alls" medan "det finns absolut ingen möjlighet för ett Grexit".

Greklands nye premiärminister Alexis Tsipras. Påstås av vissa kunna ställa till oreda inom Eurozonen men är enligt andra en säkerhetsventil som redan har kontakter med internationella långivare. Tsipras har tidigare uttalat att ”Syriza förespråkar ingen Euroskepticism alls” och att ”det finns absolut ingen möjlighet för ett Grexit”.

Om Syriza förhandlar med internationella långivare under bordet, om det ser till att Grekland fortsätter vara en lydstat till IMF, EU och ECB kommer folkets dom sannolikt bli lika hård mot Syriza som mot den förra regeringen. Och om folket ratar Syriza på grundval av att det inte skyddar folket mot slaveri från internationella långivare kan heller inte den förra regeringen, som från första början ingick dessa avtal, räkna med att få komma tillbaka.

Därmed framstår Gyllene gryning som den enda kvarvarande oppositionen. Gyllene gryning har proklamerat ”Hellre Drachma än slaveri” och partiets trovärdighet är hög. Partiet har tidigare till stor del öronmärkt partibidrag och parlamentslöner till att finansiera soppkök och annan social verksamhet för greker som blivit fattiga under den korrupta grekiska regimen.

Med en valkampanj från en telefonautomat har Gyllene gryning nu blivit det tredje största partiet i Grekland. Det visar att partiet har en stabil mängd kärnväljare och att partiet sannolikt kommer öka massivt i väljarstöd när fler greker känner att partiet har förmågan att utnyttja sin politiska representation.

Eftersom det är många som dragit paralleller till riksdagsvalen i 1920- och 1930-talets Tyskland och hoppats på en form av framgångssaga liknande NSDAP:s bör vi, om vi nu ska ska göra sådana jämförelser, förstå att deras väg inte heller var spikrak. 1928 gjorde NSDAP ett katastrofalt val där det gick tillbaka till 2,6 procent trots att landets ekonomiska situation redan då var ohållbar och att partiet hade stort stöd och över 100 000 medlemmar. 1930 blev partiet istället näst störst med 18,3 procent och 1932 störst med 37,3 procent.

Noterbart i denna jämförelse var att vid katastrofvalet 1928 hade NSDAP varit förbjudet i Berlin sedan över ett år tillbaka medan Adolf Hitler var förbjuden att tala vid de flesta platser i Tyskland. Förbuden lyftes några veckor innan valet utan någon reell möjlighet för NSDAP att mobilisera. Med andra ord var förutsättningarna i den tidens Tyskland snarlika de i dagens Grekland. När den dåvarande tyska regimen sedan inte längre kunde upprätthålla förbudet kunde också NSDAP mobilisera folket.

Nikolaos Michaloliakos har suttit fängslad i snart 1,5 år och de kan inte hålla honom inlåst för evigt utan bevis och utan dom. Åklagare måste väcka åtal senast i maj och har i nuläget inget att gå på. Vad händer när han och övriga inom Gyllene grynings ledarskikt kommer ut? När en valkampanj drivs på det sätt Gyllene gryning är bäst på – vid möten direkt till folket och inte från en telefonautomat? När Gyllene gryning kan mobilisera på allvar och delta i den ”demokratiska processen” – på riktigt?

Att bibehålla sin position under detta vals groteskt dåliga förutsättningar bådar på många sätt gott. Gyllene gryning har nu som tredje största parti – och enda opposition – ett perfekt utgångsläge inför nästa val 2016.


  • Publicerad:
    2015-01-26 19:59