UKRAINA Volodomyr Zelenskyj har förbjudit 11 oppositionspartier och vill centralisera alla TV-kanaler.

Samtidigt som polis i Ryssland griper demonstranter som protesterar mot kriget i Ukraina har Ukrainas judiske president Volodomyr Zelenskyj gått ännu längre genom att han nu förbjuder 11 oppositionspartier. Något som har skett utan fördömanden från västs regeringar eller media.

Det var The Guardian som rapporterade i söndags att Ukraina nu förbjuder 11 politiska partier enligt ett beslut från landets nationella säkerhets- och försvarsråd. Enligt Zelenskyj beror detta på ”kopplingar till Ryssland”. Beslutet kommer stå fast så länge undantagstillstånd råder i Ukraina.

Den brittiska tidningen skriver även att Zelenskyj under söndagen undertecknade ett dekret som centraliserar alla TV-kanaler under en plattform för att uppnå en ”enhetlig informationspolicy” under den tid som undantagstillstånd råder.

Här är de partier som Zelenskyj förbjuder

Nordfront har tittat lite närmare på de 11 oppositionspartierna vars ”kopplingar till ”Ryssland” anses vara så allvarliga att de måste förbjudas.

Oppositionsplattform – För livet
– näst största partiet och konkurrent till Zelenskyjs parti
Det största av dessa partier är Oppositionsplattform – För livet som grundades 2018 och har 37 mandat i det ukrainska parlamentet. Partiet var innan förbudet det näst största partiet i parlamentet och därmed den största konkurrenten till Zelenskyjs eget parti Folkets tjänare.

Opprositionsplattform – För livet har, trots Zelenskyjs anklagelser om att det är pro-ryskt, fördömt Rysslands invasion av Ukraina. Detta skedde i samband med att man uteslöt den förre partiledaren, Viktor Medvedtjuk, som har nära relationer till Ryssland och Vladimir Putin.

Medvedtjuk har av Ukraina satts i husarrest sedan i maj 2021 men lyckades fly fyra dagar efter invasionen. Den förre partiledaren har drabbats av USA:s sanktioner och utreds av Ukrainas åklagare för förräderi och separatism, bland annat för uttalanden om att han vill ge Donbass-regionen autonomi och misstankar om att han finansierat separatisterna i Donetsk och Lugansk.

Medvedtjuk var tidigare ledare för organisationen Ukrainas val – folkets rätt som delvis förbjudits i Ukraina på grund av ”anti-ukrainsk politik”. Organisationen anklagades för antisemitism då man på sin hemsida uttalat att judar styr över Ukraina. Det nuvarande Oppositionsplattform – För livet är en ihopslagning av ovan nämnda organisation och medlemmar från Ukrainas socialdemokratiska parti.

Shariys parti
- utsatt för våld och mordförsök från regimtrogna krafter

Ett annat parti som förbjuds är det libertarianska partiet Shariys parti som grundades och leds av journalisten och bloggaren Anatolij Shariy. Partiet sitter inte i det nationella parlamentet men har sex mandat i Odessa. Shariy har i egenskap av journalist tidigare gjort sig ett namn genom att kartlägga korruption inom polis och lagstiftande myndigheter när landet styrdes av Viktor Janukovitj.

Efter att partiet 2020 deltog på en stor och uppmärksammad protest mot Zelenskyj-regimens borttagande av grundlagsrättigheter och medborgerliga friheter blev dess samordnare, Nikita Rozhenko, utsatt för vad som rubriceras som mordförsök.

Även under demonstrationen utsattes protestanterna för våld och i efterhand har, förutom mordförsöket på Rozhenko, medlemmar från de grupper som deltog misshandlats i flera ukrainska städer som en del av en kampanj för att tysta oppositionen mot Zelenskyj. Partiet Nationella kåren, Azovs politiska gren, har tagit på sig attackerna.

Oppositionsblocket
- stösrat partiet i Kharkiv

Partiet bildades 2014 som en protest mot den USA-stödda statskuppen med syfte att ena de politiska krafterna som var emot Euromajdan. Partiet har 29 mandat i det nationella parlamentet och är det största partiet i Kharkiv.

Partiets ordförande är den ukrainske affärsmannen Rinat Akhmetov. Akhmetov ska enligt vissa uppgifter vara jude, medan han själv uppger att han har tatariskt ursprung och är praktiserande sunnimuslim.

Akhmetov kan sägas vara en skrupellös affärsman vars lojalitet i första hand ligger hos honom själv. Akhmetov har bytt sida ett flertal gånger sedan 2014. En av anledningarna till den dubbla lojaliteten är att Akhmetov är från Donetsk där han också har stora tillgångar och bland annat är ägare till fotbollslaget Shacktar Donetsk.

Oppositionsblocket förespråkar ett självständigt Ukraina som inte är medlem i Nato. Partiet är ett parti för storindustrin där man vill införa ”maximal decentralisering” av Ukraina.

Vänsteroppositionen
- paraplyorganisation för lokala val

Vänsteroppositionen var en paraplyorganisation som ställde upp i lokala val 2015. Ett av partierna som var en del av paraplyorganisationen var Ukrainas kommunistparti KPU. Detta parti har inte förbjudits men utsätts för repression av det korrupta politiska systemet i Ukraina där man bland annat nekades av Valmyndigheten att registrera kandidater inför parlamentsvalet 2019.

Vänsterförbundet
- vill likvidera oligarkin

Vänsterförbundet hette tidigare Ukrainas socialistparti och var ett socialdemokratiskt parti som grundades av kommunister. Partiet förespråkar demokratisk socialism.

Det är oklart om Vänsterförbundet verkligen har någon ”koppling till Ryssland”. Däremot vill man enligt partiprogrammet att båda parter uppfyller Minskavtalet och man förespråkar också ”återställande av goda politiska och ekonomiska förbindelser med Ryssland och andra grannländer”.

Av partiprogrammet framgår även att Vänsterförbundet förespråkar ”likvidering av oligarkin som klass”. Oligarkernas makt i Ukraina är som bekant den enda orsaken till att Zelenskyj är president i Ukraina.

Kraft
- bildades för att motverka västs färgrevolution

Dershava (Kraft) är ett litet pro-ryskt parti utan större valframgångar idag som bildades 1999 under namnet Förenat Ryssland och senare bytte namn när man ingick i koalition med Ukrainas progressiva socialistiska parti. Målet var att motverka orangea revolutionen 2004-2005 – en färgrevolution som finansierades och organiserades av den judiske multimiljardären och rovkapitalisten George Soros.

Ukrainas progressiva socialistiska parti
- kopplingar till Dugin och anklagelser om antisemitism

Efter en tillfällig koalition med Dershava efter orangea revolutionen (se: ovan) har det nationalbolsjevikiska partiet Ukrainas progressiva socialistiska parti, PSPU, ställt upp i flera val på egna listor. Partiet förespråkar eurasianism och har kopplingar till Alexander Dugin samt har anklagats för antisemitism och rasism.

PSPU har varit arrangör för många anti-Nato-protester i Ukraina, vill utträda WTO och IMF samt eftersträvar en mellanstatlig union bestående av Ukraina, Ryssland och Vitryssland.

Ukrainas socialistparti
- ett av Ukrainas äldsta partier

Ukrainas socialistparti, SPU, är ett av Ukrainas äldsta partier som bildades 1991 av före detta kommunister när kommunistpartiet förbjöds. Partiet är socialdemokratiskt. På grund av olika splittringar har valframgångar på senare år uteblivit. Partiets tidigare ordförande, Illia Kyva, uteslöts och återfinns sedan 2019 i Oppositionsplattform – För livet som alltså också har förbjudits av Zelenskyj.

Utöver dessa åtta partier förbjöds även tre ytterligare partier som tycks vara ganska marginaliserade: Vårt, Socialisternas parti samt Volodymyr Saldo Bloc. Noterbart vad gäller det sistnämnda partiet är att Pavel Slobodchikov, en av deras medlemmar som kandiderade till stadsfullmäktige i Kherson, avrättades i sin bil för några dagar sedan.

Sammanfattning

Av genomgången finns en rad omständigheter som kan vara värda att lyftas fram:

  • Flera partier är de facto är pro-ryska, eller för en förening med Ryssland, men få av dem tycks ha någon egentlig direkt koppling till regimen i Ryssland.
  • Personer som tillhör partierna har den senaste tiden utsatts för organiserade våldsattacker, mordförsök och mord av krafter som i vissa fall kan sägas ha kopplingar till den ukrainska staten.
  • Partierna representerar till sin helhet ett stort stöd från den ukrainska befolkningen. Enligt Aljazeera fick tre av partierna sammanlagt 2,7 miljoner av rösterna (18,3 procent) i det ukrainska parlamentsvalet.
  • Flertalet av partierna är sådana som uppges vilja bekämpa det judiska inflytandet i Ukraina.
  • Ingen regering i Europa har fördömt det faktum att Ukraina på till synes ganska godtyckliga grunder förbjuder 11 politiska partier samt att Zelenskyj motverkar fri och oberoende media genom att skaffa sig total kontroll över informationsflödet.