UTRIKES Ukrainas tidigare president anser att hans land – ”sedan åtta år tillbaka väst murbräcka gentemot Ryssland” – nu riskerar en total förlust av sin suveränitet och, potentiellt, en sammanslagning med Polen.

Medier har de senaste månaderna rapporterat flitigt om Ukrainas sittande president Volodomyr Zelenskyjs syn på – och agerande under – den pågående konflikten mellan Ukraina och Ryssland.

Mera sällan ex-presidenten Viktor Janukovitjs analys av konflikten behandlats.

Nu varnar den senare för att landet Ukraina mitt under pågående konflikt med grannlandet står inför en ”fullständig förintelse” av sin suveränitet.

Ex-presidenten, som avsattes vid Maidan-kuppen 2014, gjorde på fredagen ett längre uttalande, där han delade sina tankar om rötterna till den pågående turbulensen i hans land samt dess potentiella öde.

Ukrainas nuvarande roll som ”en murbräcka mot Ryssland” skisserades enligt Janukovitj upp av det kollektiva väst långt innan konflikten mellan Moskva och Kiev bröt ut i slutet av februari. Det var, hävdade ex-presidenten, för åtta år sedan som planerna smiddes och började sättas i verket:

Redan 2014 utsågs Ukraina av vissa västländer som ett territorium från vilket en operation syftande till total försvagning av Ryssland skulle inledas – just precis som ett territorium, och inte som en självständig stat, inte som människor som leva i fred med alla sina grannar och önskar respektera Rysslands integritet.

Varnar för förestående ”fullständig förintelse” av landets suveränitet

Janukovitj fastslog att den nuvarande konflikten kan få ”ödesdigra konsekvenser” för Ukraina. Landet riskerar nämligen inte bara att förlora ”stora territorier i söder och öster” utan också en ”fullständig förintelse” av sin suveränitet, enligt ex-presidenten.

Detta hot, förklarade han, härrör inte bara från den militära konflikten i sig, utan är också relaterat till de ukrainska myndigheternas ansträngningar att vara det västra grannlandet Polen till lags.

Här påminde den förre presidenten om att Polens president Andrzej Duda och hans ukrainske motsvarighet Volodymyr Zelensky tidigare denna månad uttryckte förhoppningar om att de två länderna ”inte längre skulle ha en gräns” mellan varandra – samtidigt Kiev tillkännagav planer på att ge polska medborgare vad man kallade ”särskild juridisk status”.

De stärkta banden kommer inte”, varnade Janukovitj, att föra ”Ukrainas påstådda europeiska dröm” närmare ett realiserande, utan snarare hotar ”en fusion med Polen”.