Tidigt på lördagsmorgonen den 8/6 blev 850 hushåll upplysta om att det finns ett starkt och radikalt motstånd som kämpar oavbrutet för de nordiska folkens överlevnad.

Till alla Nordfronts läsare som ännu inte har anslutit sig till kampen: Vi har blivit varnade av en före detta överstelöjtnant som har tjänstgjort i den svenska armen i 35 års tid, att inom 10-20 år har vi inbördeskrig i Sverige. Du som svensk man eller kvinna kan göra något åt saken för att förhindra detta, genom att skicka in din ansökan till oss i Nordiska motståndsrörelsen.

Byt ut detta otrygga samhälle som de korrupta politikerna har skapat genom sin folkmordspolitik!


  • Publicerad:
    2019-06-12 11:00