SVERIGE. Historikern Herman Lindqvist har återigen skrivit en kontroversiell krönika. I denna beskriver han invandringen till Europa som en ”tickande bomb” där invandrare ”föraktar värdlandets kultur”.

herman-lindqvistHerman Lindqvist inleder sin krönika med att konstatera att Europa ”i nästan sex hundra år hardominerat världen ekonomiskt, politiskt och militärt.”

Lindqvist skriver sedan att detta ändrades efter andra världskriget då USA tog över rollen som ”den nya industriella, politiska och militära supermakten”. Efter detta har européer förslappats, menar Lindqvist, samtidigt som kineser, indier och andra asiatiska folkslag kommit att värdera utbildning högre än européer.

Men hotet mot Europas existens handlar inte enbart om européers förslappning och asiaters flitighet utan om de konflikter som uppstår genom en massinvandring av främmande människor till europeiska länder:

Slutligen: ett ständigt ökande hot mot Europas trygga utveckling är den tickande bomb som ligger i den ökande invandringen till Västeuropa.

Ändå finns det stora invandrar­grupper i Europa från mer avlägsna länder och kulturer som ­inte tillåts ­eller kunnat integreras eftersom de kommit i stort antal på kort tid. Sam­tidigt är det ett faktum att det finns ­invandrargrupper i till exempel Frankrike och England som ­inte har den minsta önskan att ­integreras.

Tvärtom, de lever i sin egen värld där de helt tar avstånd från och till och med för­aktar värd­landets kultur.

Avslutningsvis skriver Lindqvist: ”Finns det seri­ösa politiker i Europa som ­vågar ta itu med alla dessa ­problem eller sitter de som förstaklass­passagerarna på ­Titanic, övertygade om sin egen förträfflighet och Europas odödlighet?”

Källa:
Nu kommer nya tiderna


  • Publicerad:
    2013-11-09 19:33