SVERIGE. Herman Lindqvist har idag skrivit en absurd krönika på Aftonbladet där han till synes jämför kulturutbyten mellan vita europeiska folkslag med ”mångkultur”.

Herman-LindqvistwEfter att ha skrivit ett antal kontroversiella krönikör tycks Herman Lindqvist nu vilja göra karriär inom systemet genom att använda sig av samma sorts floskler som mångkulturens förespråkare. I Lindqvists krönika, ”Visst ryms alla under vår flagga”, slår Lindqvist knut på sig själv för att visa att också han tycker, som Fredrik Reinfeldt, att all utveckling kommer utifrån.

Lindqvist belyser de kulturella influenser vi fått från närbesläktade folkslag som tyskar, fransmän och engelsmän och beskriver det hela som en ”mix”. Lindqvist skriver bland annat att ”vikingarnas gudalära kom till oss från utlandet”, men upplyser inte vidare läsarna om att på den tiden betraktades nordmän och tyskar som tillhörande samma germanska folk. I ett annat stycke talar Lindqvist om hur det svenska språket ”kryddas” med engelska ord, men nämner inte att engelskan från allra första början har just skandinaviska lånord. Lindqvist skriver bland annat:

Ända från början har det existerat ­flera parallella språk och kulturer i vårt land. Svenskan, vår variant av urgermanskan, formades för cirka tusen år sedan. Då talades det redan samiska och finska i delar av det som skulle bli Sverige. Vikingarnas gudalära kom till oss från utlandet, precis som kristendomen några hundra år senare. Liksom alla de filosofiska och politiska idéerna och ideologierna, protestantismen, upplysningen, frikyrkorna, nykterhetsrörelsen, liberalismen och socialismen. De första socialdemokratiska ledarna, liksom fackföreningsrörelsens pionjärer, hämtade sina idéer om frihet, jämlikhet och broderskap från Frankrike och Tyskland.

Efter att ha beskrivit hur Sverige bombarderats med influenser utifrån (utan ett ord om vad Sverige gett omvärlden) påstår Lindqvist att ”inget annat land har vår unika mix, vår blandning av inhemskt och utländskt”. Lindqvist anser att språket och respekten för våra traditioner är det ”som ska öppna vårt land och dess möjligheter för varje främling”. På så sätt får vi enligt Lindqvist en ”sund inkluderande patriotism”.

Källa:
Visst ryms alla under vår flagga


  • Publicerad:
    2014-01-04 23:51