Den 18/8 sattes en större mängd klistermärken upp i Herrljunga, om detta kan man läsa här. Ett av klistermärkena sattes på flaggstången vid kommunhuset och detta ledde till en polisanmälan (olaglig affischering) och skrevs om i den lokala blaskan.

Ett meningslöst försök att skrämma oss till tystnad. Därför sattes den 15/9 ännu mer klistermärken upp runt kommunhuset, torget och de lokala butikerna.

Som vanligt i Herrljunga så flyter alla aktiviteter på utan varken problem eller avbrott. Anslut och haka på nästa gång!


  • Publicerad:
    2019-09-16 22:30