I veckan totalraserades makarna Alois och Klara Hitlers sista viloplats efter starka påtryckningar av antifasciströrelsen i staden Leonding.

Adolf Hitlers föräldrars grav jämnades med marken i onsdags (den 28 mars). Lokala medier från den österrikiske staden Leonding uppger att orsaken till beslutet var att många människor besökt platsen och lämnat blommor samtidigt som man hedrat de döda och minnet av Adolf Hitler. I vissa fall har även symboler från det nationalsocialistiska Tyskland lämnats kvar. Graven har varit välbesökt allt sedan kriget och har sköts om och smyckats med ljus, kort och blommor. Adolf Hitler själv besökte och vårdade graven och det var en viktig plats för honom där han kom för att minnas sina föräldrar.

Adolf Hitler vid ett av sina besök av föräldrarnas grav.

Gamla SS-män har besökt platsen och där lämnat sina utmärkelser från kriget. Även äldre damer har lämnat sina morderkors på graven för att på så sätt hedra Klara som födde Adolf Hitler.

Robert Eiter som är företrädare för antifasciströrelsen har länge varit drivande i att graven där makarna Alois och Klara Hitler vilar ska raseras så att ingen på så vis ska kunna få chansen att hedra dem eller deras son. Efter att beslutet fattats togs så gravstenen bort under onsdagen men kvarlevorna lämndes kvar. Detta tyder på att syftet med aktionen inte varit att flytta graven till någon annan, okänd plats utan att istället försöka radera de kvarstående kopplingarna till nationalsocialismens grundare, Adolf Hitler.

Skändningen av makarna Hitlers grav är tyvärr inte på något vis unik. Åtskilliga är de gravar med anknytningar till Adolf Hitler och nationalsocialism som har kommit att förstöras. Att välta gravstenar eller att på andra sätt skända en persons sista viloplats är ett allvarligt brott. Man fråntar på så sätt omvärlden och yngre generationer den symboliska innebörd som en gravplats besitter. Våra fiender kommer aldrig att lyckas eliminera minnet av Adolf Hitler och hans föräldrar, hur smutsiga metoder man än kan komma att använda. Minnet av Adolf Hitler lever vidare och ger nationalsocialister styrka världen över, det kan ingen ta ifrån oss.

Graven före skändningen.

Graven efter skändningen.

  • Publicerad:
    2012-03-31 00:00