LÄKEMEDELSINDUSTRIN. Mordanklagelserna haglar på sociala medier efter att en vaccin- och läkemedelskritiker, som under lång tid trakasserats, hittats död – just innan den förestående corona-massvaccinationen i USA.

Vaccin- och läkemedelskritikern Brandy Vaughan har hittats död. Foto: Twitter.

Den världskända kritikern av vaccin och läkemedel Brandy Vaughan har avlidit vid en ålder av 47 år.

Vaughan hade under en lång period före sitt frånfälle upplevt sig hotad till livet – och hon var bevisligen utsatt för svåra trakasserier.

Det var hennes nioåriga son, som den 9 december fann henne död.

Dödsfallet utreds nu av Santa Barbara County Sheriff’s Office.

Som en följd av de trakasserier som hon fick utstå samt anhörigas oro för henne, försäkrade Vaughan samtliga omkring henne såväl muntligt som i skrift att självmord är något som hon aldrig någonsin skulle överväga.

Sa upp sig när hon insåg hur medicinen hon sålde verkar
I sin ungdom sålde Vaughan Vioxx, ett antiinflammationsmedel, för det multinationella läkemedelsföretaget Mercks räkning.

När hon fick del av forskning som visar att denna medicin i hög grad ökar sannolikheten för att patienten drabbas av hjärt-kärlsjukdom, sa hon omgående upp sig och flyttade efter en tid till Europa.

En av incitamenten för Vaughan att börja forska om vacciner var hennes nyvunna insikt efter återkomsten till USA om hur skoningslöst läkare behandlar amerikanska föräldrar som är misstänksamma mot vacciner.

När Brandy Vaughan 2015 bildade organisationen Council for Vaccine Safety och startade webbplatsen Learn the risk, så var det ett svar på att lagförslag SB 277 i Kalifornien hade klubbats igenom.

Den nya lagen gjorde vaccinering obligatoriskt på förskolor i delstaten.

En nagel i ögat för läkemedelsföretag i minst fem år
Med organisationen och sajten som bas har Vaughan sedan 2015 varit en ständig nagel i ögat för läkemedelsindustrin, som anklagat henne för att uppvigla föräldrar till motstånd mot vaccinationer.

Man har även sett det som ett problem att hon stött föräldrar som drivit processer om barn med skador misstänkt orsakade av vacciner.

Brandy Vaughans dödsorsak är ännu ej fastställd. En majoritet av dem, som officiellt framfört mordanklagelser, pekar på ett samband med den kommande amerikanska massvaccineringen för corona.


  • Publicerad:
    2020-12-15 20:00