Dagens datum 28 juli: Denna dag år 1954 föddes Venezuelas högst folkkäre före detta president Hugo Chávez – en man som utmanade både USA och sionismen.

20130306_chavez

Hugo Chávez växte upp under väldigt fattiga förhållanden boende i en hydda med sin mormor. Han var redan som ung mycket intresserad av historia, filosofi och politik. En av hans många förebilder blev den venezuelanske frihetshjälten Simón Bolívar. Denne person skulle också så småningom komma att påverka Chávez politiska liv.

Som sjuttonåring påbörjade Chávez militär utbildning och blev efter den officer inom fallskärmsjägarna. Han kom med sin anti-gerillaenhet att bekämpa den marxistiska gerillan Bandera Roja. Senare blev han major vid militärhögskolan. Här kom han i kontakt med flera militärer och civilister som delade hans mer radikala politiska uppfattningar och därför bildade han organisationen MBR-200, Bolivarianska revolutionära rörelsen.

År 1989 genomförde Venezuelas dåvarande president nyliberala ekonomiska reformer vilka ledde till ökad fattigdom i ett redan väldigt fattigt land. Hundratusentals människor gav sig ut på gatorna för att protestera. Regimen besvarade demonstrationerna med våld och hundratals människor sköts ihjäl. Undantagstillstånd utfärdades.

Under detta kaos försökte Chávez och MBR-200 gripa makten genom en statskupp. Försöket misslyckades och Hugo Chávez sattes i fängelse. Innan han fängslades fick han dock komma till tals i samtliga venezolanska tv-kanaler och därigenom skapades en folkhjälte som blev mycket populär. Redan efter två år frisläpptes Chávez på grund av hårda påtryckningar från allmänheten.

Härefter påbörjades en politisk kampanj där han åkte land och rike runt för att sprida sina politiska idéer. 1998 bar valkampanjen frukt då Hugo Chávez valdes till Venezuelas president med 56,2% av rösterna. Platsen som president skulle Chávez komma att behålla genom fler val fram till sin död 2013.

Han var mycket folkkär och populär bland framförallt de fattigare delarna av sitt folk. Den politik som Chávez förde var inte felfri, men kan närmast liknas vid en slags sydamerikansk version av nationalsocialism.

Han gjorde många bra saker för sitt folk och en hel del, för omvärlden, kontroversiella sådana. Chávez såg till att delvis ta nationell kontroll över oljeexporten i Venezuela och gjorde så att vinsterna från oljeindustrin kom folket tillgodo. Han ville frakta hem landets guldreserv och kritiserade öppet det globala banksystemet. Han kritiserade även USA och Israel och hade goda kontakter med deras ovänner Kuba, Iran, Syrien och Libyen under Ghadaffi.

I januari 2010 höll Chávez ett tal där han uttalade att det kapitalistiska systemet, ”vägen till helvetet”, marknadsför behovet av cigaretter och andra droger för att sedan kunna sprida dem till fattiga länder. I samma tal fördömde han importen av Barbie-dockor och uppmanade den inhemska leksaksindustrin att producera dockor som ser ut som landets befolkning. Hugo Chávez har även uppmanat befolkningen att sluta dricka Coca Cola och istället dricka fruktjuice som produceras av det egna folket i Venezuela.

2011 fick Hugo Chávez en cancerdiagnos av sina läkare. Mycket medveten om sina många fiender på grund av sin politik sa han då: ”Vore det så konstigt om de (USA/Israel reds.anm.) har uppfunnit teknologin att kunna sprida cancer och vi inte skulle få reda på det förrän om 50 år?”

I två år kämpade Chávez mot cancern innan den till slut tog hans liv och lämnade efter sig ett Venezuela i sorg.

Chávez efterträdare Vice-president Nicolas Maduro gick ut offentligt och meddelade att han var övertygad om att presidenten hade blivit mördad. Han sa:
”Vi har inga tvivel om att Chavez attackerades med denna sjukdom. De gamla fienderna av vårt fädernesland letade efter ett sätt att skada hans hälsa.” Han jämförde också Chávez död med Yassir Arafats (PLO:s forne ledare) som misstänkts blivit förgiftad av det radioaktiva ämnet polonium av den israeliska underrättelsetjänsten Mossad.

Se nedan ett par av Hugo Chávez tal:  • Publicerad:
    2014-07-28 17:16