INRIKES. Stark kritik riktas nu mot MSB och andra myndigheter för deras oförmåga att hantera de hundratals erbjudanden om krishjälp som kommit från företag, organisationer och privatpersoner under coronakrisen.

Dan Eliasson är chef för MSB som kritiseras för sin oförmåga. Foto: Anita Andersen (CC BY-ND 2.0).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får nu kritik för sin oförmåga att ta emot och samordna de erbjudanden om hjälp som kommer under den pågående coronakrisen.

Det är hundratals företag som anmält sitt intresse för att med olika slag av tjänster och resurser hjälpa till, men enligt en anonym tjänsteman på MSB så ”hamnar dessa i ett svart hål”.

— Det finns massor av bra initiativ, men de hamnar i ett svart hål. Vi gör knappt någonting med uppgifterna i dagsläget.

Enligt Anneli Bergholm Söder, operativt ansvarig på MSB, beror misslyckandet på Socialstyrelsen.

— Jag upplever inte att vi är en flaskhals. Vi har ett uppdrag att se till att samhällets resurser används på bästa sätt, men det är Socialstyrelsen som ska förmedla resurser till sjukvården. Vi har ett gott samarbete och en daglig dialog med dem, påstår hon.

Svenskt Näringsliv, som just nu arbetar med att ta fram konkreta krisåtgärder, beskriver även de hur frustrationen växer då myndigheterna inte förmår ta emot den hjälp som erbjuds från företag, organisationer och privatpersoner.

Ett exempel på myndigheternas oförmåga är förfarandet att ta fram skyddsutrustning. På ett möte den 13 mars där näringsminister Ibrahim Baylan (S) och socialminister Lena Hallengren (S) deltog, diskuterades bristen på skyddsutrustning och hur inbjudna företag skulle kunna bistå.

Jonas Hagelqvist, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen IKEM, deltog i mötet och fick i uppgift att koordinera och hitta företag via sina omfattande nätverk. Han samlade sedan en arbetsgrupp med företrädare för olika industribranscherna som skulle samordna erbjudanden från olika företag.

Den 27 mars skickade arbetsgruppen ett mejl till Försvarets materielverk med med en lista på närmare 50 företag som kunde bidra med olika typer skyddsutrustning – däribland även företag som var beredda att ställa om sin produktion för att hjälpa till.

Försvarets materielverk som bland annat har som uppgift att hjälpa Socialstyrelsen med inköp av skyddsutrustning svarade inte på mejlet. Efter fyra dagar mejlade arbetsgruppen istället MSB och påtalade vikten av en koordinerad insats med en samlad behovsbild.

I väntan på respons och ett samlat grepp från myndigheterna, så har vissa företag istället fått vända sig direkt till enskilda regioner och andra har börjat leverera till uppdragsgivare i andra länder.

Det är före detta socialdemokratiske statssekreteraren Dan Eliasson som innehar tjänsten som generaldirektör för MSB. Eliasson har tidigare varit biträdande chef vid Säkerhetspolisen, generaldirektör för Migrationsverket, generaldirektör för Försäkringskassan samt Rikspolischef.

Källa:
Stark kritik mot MSB:s oförmåga att hantera erbjudanden om krishjälp


  • Publicerad:
    2020-04-10 15:45