CENSUR. I en intervju med SR:s ”Studio Ett” berättar digitaliseringsministern Peter Eriksson (MP) om den svenska maktelitens censursamarbete med Facebook. Bland annat avslöjas att de har en öppen direktlinje till IT-jätten, dit MSB och riksdagspartierna kan ringa ifall de vill ha något censurerat.

Under torsdagens avsnitt av Sveriges Radios ”Studio Ett” intervjuas regeringens så kallade digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) om påstådda ”digitala hot” mot valrörelsen. I vanlig ordning är det politiskt inkorrekt information – som av makteliten benämns som ”fake news” – som man menar riskerar att påverka utfallet av höstens allmänna val.

Eriksson bekräftar att IT-jätten Facebook har ”hållit vad de lovat” till regeringen när det kommer till censuråtgärder mot oliktänkande. Löften som Eriksson fått personligen när han besökte företagets Europakontor i Dublin i våras för att diskutera det svenska valet.

— Två saker som de lovade var att bli bättre och effektivare på att ta bort falska konton och fake news, berättar Peter Eriksson.

Programledaren frågar också ifall Facebook har satt upp en direktlinje – en så kallad ”hotline” – till den svenska makteliten. Eriksson bekräftar att denna direktlinje, som utlovades under Dublinmötet, är uppe och fungerande.

— Både en direktkontakt till MSB, men också direkt till de politiska partierna [i riksdagen] för att vi ska kunna reagera och säga ifrån när det händer saker som vi tycker är problematiska, säger digitaliseringsministern.

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – är en myndighet som leds av den före detta rikspolischefen Dan Eliasson. På MSB ligger bland annat ansvaret att bemöta ”desinformation”, vilket i realiteten ofta handlar om systemkritiska åsikter och känslig information.

Eliasson och MSB agerar utifrån en paranoid världsbild där man tror att ”ryska trollfabriker” kan komma att påverka det svenska valet, vilket bland annat avslöjades när en av deras interna ”övningsfilmer” offentliggjordes.


Så kallad övningsfilm från MSB som avslöjar myndighetens paranoida världsbild. Nu har man direktkontakt med Facebook för att kunna censurera oliktänkande.

Facebook censurerar ”problematiska kampanjer” på kommando
Digitaliseringsministern dementerar att han själv använt direktlinjen. Däremot bekräftar han att åtminstone Miljöpartiets partisekreterare har nyttjat den.

— Jag vet att det har ringts och att det har varit kontakter. Det handlar om till exempel när det kommer kampanjer som är uppenbart problematiska och inte sanna riktigt, berättar han.

När Studio Etts programledare påpekar att Eriksson själv aktivt deltar i valrörelsen och att desinformation för en part kan vara information för en annan, svarar Eriksson:

— Det är inte så att man automatiskt får saker bortplockade för att man är ett politiskt parti. Utan det är om det finns starka skäl för det, hävdar Eriksson och påstår att beslutet helt och hållet ligger i Facebooks händer.

Men det är inte bara Facebook som gärna tar emot direktiv från Sveriges maktelit.

— Jag tycker att under den här tiden som jag försökt att ha den här dialogen med inte bara Facebook, utan också Google och en del andra, så har det blivit successivt bättre… Och jag tycker att jag möter en ökad förståelse av att det finns ett legitimt intresse från staten och politiken att ha en dialog med de här… och att det finns också en rimlig syn kring att man ska reglera i viss utsträckning, men att om de här stora företagen sköter sig och hanterar de här frågorna på ett rimligt och bra sätt som ökar transparensen och tar bort saker som är orimligt. Då minskar ju också behovet för en reglering, säger digitaliseringsministern.

Intensiv censur mot oliktänkande
Den svenska maktelitens samarbete med IT-jättar för att tysta politisk opposition i Sverige har varit framgångsrik. Efter en intensiv hetskampanj från den judiska mediakoncernen Bonnier vidtog exempelvis Google flertalet censuråtgärder, framförallt riktade mot Nordiska motståndsrörelsen och medborgarjournalistiska initiativ såsom Granskning Sverige. I samband med detta censurerades en stor mängd redaktionellt material från Nordfront på Youtube.

LÄS MER: Efter påtryckning från (((Bonnier))): Google vidtar censuråtgärd mot Nordfront

Bonniers hetskampanj kulminerade i ovan nämnda möte mellan regeringen och Facebook. Men digitaliseringsminister Eriksson och justitieminister Morgan Johansson (S) mötte även representanter för Twitter och Google ett par dagar senare. Facebook skulle egentligen delta även på det mötet, men drog sig ur i sista sekund – bland annat eftersom Bonniertidningen Expressen varit drivande för att få till mötet.

Efter regeringens möte har den politiska censuren mot oliktänkande i Sverige trappats upp rejält. Google har exempelvis börjat att censurera allt redaktionellt material som publiceras av Nordfront på Youtube. Materialet blockeras från att visas i Sverige specifikt – trots att Nordfront är en registrerad tidning med utgivningsbevis i just Sverige.

Nyligen raderades även flertalet konton av Twitter som kan kopplas till Nordiska motståndsrörelsen. Ett av dessa är Motståndsrörelsens ledare Simon Lindbergs konto, och efter tre veckors tystnad meddelade Twitter att det beror på att han främjar en våldsam extremistorganisation. Detta trots att Lindberg är partiledare för ett av de partier som ställer upp i höstens riksdagsval.

Som om inte detta vore nog så har Twitter även blockerat Nordiska motståndsrörelsens partihemsida från att länkas via deras tjänst. På så sätt utesluter Twitter ett av partierna som ställer upp i höstens val – likväl som dess partiledare – från en av de plattformar där politik diskuteras allra flitigast.

Detta, om något, måste väl anses som ett så kallat digitalt hot mot valrörelsen. Speciellt ifall man betänker att det framförallt är Sveriges regering som driver på censuren av oliktänkande – en regering som fick ett intensivt intresse för sociala medier efter att Morgan Johansson suttit i möte med Judiska världskongressen och efter att den judiska Bonnierkoncernen i en omfattande kampanj pekat ut vilka röster som ska tystas.

Källor:
Studio Ett torsdag 9 augusti
Peter Eriksson: Facebook skärper regler för reklam
Google och Twitter i möte med regeringen


  • Publicerad:
    2018-08-10 19:16