TERRORBEKÄMPNING. Kaknästornet stänger för allmänheten. Kostnaderna för att förstärka skal- och säkerhetsskydd är för höga.


Foto: (CC 0)

Det statliga bolaget Teracom driver radio- och tv-sändningarna via Kaknästornet i Stockholm, som under några år var Nordens högsta byggnad. Förutom att sända public service-program samt vara en spridningspunkt för ytterligare cirka 600 kanaler, har tornet varit ett populärt besöksmål för turister, som utsiktsplats med souvenirbutik och restaurang.

Nu stängs Kaknästornet permanent för allmänheten.

Redan i september stängdes besöksdelarna, eftersom man enligt uppgift var tvungna att åtgärda fel på sprinklersystemet. Enligt Ystad Allehanda har därefter listan över åtgärder som krävs för att leva upp till högre krav på besökarnas säkerhet blivit längre. Detta är orsaken till Teracoms beslut att stänga Kaknästornet för allmänheten, rapporterar tidningen.

— Jag har inga exakta belopp men det är enorma summor det handlar om, säger Niklas Vange på Teracom AB, beträffande hur mycket det skulle kosta att öka säkerheten så pass att allmänheten skulle fortsätta att kunna besöka Kaknästornet på ett tryggt och säkert sätt.

Eftersom man inte vet hur mycket det skulle kosta att öka säkerheten för besökarna, har frågan inte varit aktuell.

Kaknästornets primära funktion att sprida radio- och tv-program kvarstår.

Turistmålet är oviktigt – terrorhotet är kroniskt
Norrtelje Nyheter skriver mer sanningsenligt att anledningen till stängningen är högre krav på skydd och säkerhet. Det går enligt Teracom inte att motivera de ombyggnader som krävs för att möta dessa ökade krav. Det handlar enligt Norrtelje Nyheter heller inte om en specifik problemsituation för Kaknästornet, utan ökade krav på skydd och säkerhet som gäller generellt för byggnader som är öppna för allmänheten.

Veronica Augustsson som är vd på Cinnober, ett bolag som utvecklar säkerhetssystem åt börser och clearinghus, har till Teracom sagt att yttre faktorer som terrorhot, cyberattacker och ”klimathot” ökar behovet av säkra nät.

Teracom samarbetar med flera externa aktörer för att kunna garantera säkerheten för berörda system.

— Från Teracoms sida ser vi att trenden går mot en större mognad för att låta andra parter, som kan garantera säkerheten, leverera näten, har Teracoms Pär Fredén sagt.

De ökade krav på skalskydd för att skydda objekt som kan tänkas bli föremål för attentat eller operativt övertagande, är det primära skälet till att Kaknästornet stängs för allmänheten. Planeringen är och har varit långsiktig. Hoten anges i varierande grad komma från det ofta utpekade Ryssland – som också av terrorforskaren Hans Brun misstänktes ha fällt en tv-mast utanför Borås våren 2016 – eller av inhemska grupperingar.

Krigsplacering innan årsskiftet
Innan den 31 december ska myndigheter med så kallat bevakningsansvar – med andra ord särskilt ansvar för krisberedskap – ha hunnit krigsplacera all personal som är nödvändig för att verksamheten ska fungera under höjd beredskap eller krig.

Det är 24 myndigheter som krigsplacerar sin personal, inklusive Elsäkerhetsverket, Svenska kraftnät och Post- och telestyrelsen.

Utan några jämförelser i övrigt, sammanfaller stängningen av de publika delarna av Kaknästornet med myndigheternas krigsplacering av sin personal.

Källor:
Kaknästornet stängs permanent för allmänheten
Kaknästornet stängs för allmänheten
Ett säkrare Sverige
Anställda ska krigsplaceras innan årets slut


  • Publicerad:
    2018-12-26 14:07