JUDISK MAKT. En framträdande judisk-makt representant i Sverige besöker Theodor Herzl Center i Jerusalem och reflekterar över visionerna hos denne ”den politiska sionismens grundare” i den judisk-ägda tidningen Dagens Nyheter.


Juden Anders Carlberg vill se ett mer ”inkluderande” och ”demokratiskt” Israel – något som hans förebild juden Theodor Herzl inte höll med om. I klippet deltar Carlberg i en paneldiskussion om Israels framtid efter valet 2019, då juden Benjamin Netanyahus högersionistiska krafter återigen segrade.

Anders Carlberg, en av Sveriges främsta judisk makt-representanter och tidigare ordförande för Judiska Församlingen [ej att förväxla med den numera framlidne grundaren av Fryshuset med samma namn. reds.anm.], berättar i en artikel i Dagens Nyheter att han nyligen efter tjugo år återbesökt museet i Jerusalem över Theodor Herzl, ”den politiska sionismens grundare”

Juden Carlberg berättar att museet var stängt år 2000 – 2005 då det renoverades och byggdes om. Det har nu fått namnet The Herzl Center. Herzl presenteras där nu med sitt riktiga judiska namn Benjamin Zeev med det tagna namnet Herzl inom parenteser. Enligt Carlberg är detta en ”anakronism” eftersom ”Herzl med sin assimilerade bakgrund stod långt från den religiösa judendomen”.

Carlberg pekar på de faktum att Herzl i sitt manifest ”Judestaten” från 1896 skrev att i denna stat skulle de tre monoteistiska religionerna ha samma status och han upplever avsmak inför det faktum att ”artefakterna hamnat i bakgrunden och slagorden i förgrunden” i museet. I presentationen av utställningen läser han om syftet med museet: ”att främja Herzls vision hos den unga generationen, för att garantera en judisk framtid med värderingar, vision och medvetenhet”.

LÄS MER: Theodor Herzl och judestaten

För Carlberg är denna inriktning ett brott mot Herzls egen anda. Carlbergs första besök vid museet ägde enligt honom själv rum vid en hoppfull tid efter Osloavtalet 1993. Det talades i Israel om fred och tvåstatslösning. Det talades om ”postsionism”. Man var enligt Carlberg redo för ”en ny nationell värdegrund och en ny nationell berättelse som kunde inkludera landets alla invånare”. Nu startade en strid mellan ”postsionismen” och ”den religiöst inspirerade högersionismen”, förklarar han. Denna strid ska ha avgjorts år 2000. Sedan dess har företrädare för den senare av de två inriktningarna haft majoritet i Knesset.

Nationalstatslagen från 2018 är enligt Carlberg ett brott mot Självständighetsförklaringen från 1948. Enligt den senare är Israel, hävdar Carlberg, en demokrati där alla har lika rättigheter, oavsett religion och etnicitet. Enligt Nationalstatslagen, däremot, är det ”enbart judarna som har rätt att utöva nationellt självbestämmande i Israel”, fortsätter Carlberg. Det faktum att denna inställning till judars ställning i den judiska staten redan fanns hos Herzl och sedan dess aldrig försvunnit, varken från den förda politiken eller från den politiska debatten Israel, nämner dock inte Carlberg.

Den stat som Herzl beskriver i ”Judestaten” är inte en demokrati:

I politiken finns inga så enkla frågor att de kan besvarar med enbart ett ja eller nej. Politik måste drivas från ovan, för att varje jude skall kunna stiga uppåt och varje person kommer tro att de bara höjer sig själva då de faktiskt upphöjer hela sitt folk.

Och han skriver om arabers ställning i denna stat:

Ställdes vi exempelvis inför uppgiften att befria ett land från vilda djur… skulle vi sätta i gång en munter jakt, driva ihop odjuren och göra kål på dem

Det är således nödvändigt att genomföra inplanteringen utan de lokala arabernas samtycke d.v.s. som det görs för närvarande… Vi kan inte utlova någon som helst kompensation till landet Israels araber lika lite som till utländska araber.

Theodor Herzls inställning till religionernas jämlika ställning i den judiska staten blir hypotetisk då det viktiga för honom är etnicitet eller ras och här står det klart att den etniska gruppen judar har en suverän ställning.

Carlberg uppmanar slutligen Israels regering att ”avskaffa nationalstatslagen” om den ”vill vara demokratisk i ordets rätta bemärkelse”.


  • Publicerad:
    2020-03-07 08:00