NORRKÖPING. När kommunen gjorde tillsyn på Missansias förskola i Norrköping visade det sig att samtliga anställda saknade legitimering som förskolelärare. Dessutom talade ingen av dem svenska.

Förskolan Missansia i Norrköping har 25 elever och är till för barn som har ett annat modersmål än svenska. Men vid en tillsyn av kommunen visade det sig att ingen i personalen ens talade svenska eller hade relevant utbildning för att arbeta på förskola.

— Om förskolan inte vidtar några åtgärder alls får vi ta upp det som ett ärende i nämnden igen och vi har möjlighet att utdöma vite, säger Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Han menar att förskolor som Missansia måste hålla samma kvalitet som kommunala förskolor. Enligt skollagen måste också förskolor ha utbildad personal.

Men inte ens förskolans föreståndare, Mona Blommaberg, har relevant utbildning. Hon har däremot en examen i pedagogik från Egypten och går för närvarande en förskollärarutbildning med ”interkulturell profil” på den okända Södertörns högskola. Att hon snart får sin legitimering menar hon räcker.

— Det är en liten verksamhet och det behövs inte mer än en förskollärare, säger hon.

Blommaberg vill dock inte kommentera de övriga brister som påpekades, exempelvis att ingen i personalen kunde svenska.

— Förskolan ska bedrivas på svenska, det är extra viktigt när de talar sitt modersmål hemma. Grunden är att vi måste garantera barns rätt till en bra förskola, säger Olle Johansson.

Källa:
Ingen i personalen kunde svenska


  • Publicerad:
    2018-06-03 19:30