EKONOMI Det är inte aktuellt att införa euro i Sverige. Det säger finansminister Elisabeth Svantesson i en intervju med Dagens Industri.

I höstat sade riskkapitalisten Christer Gardell att den svenska kronan är en liten skitvaluta. Något som vållade en het debatt om kronans varande eller icke-varande.

Euroförespråkade fick vind i seglen och började propagera för euro. Gunnar Hökmark, tidigare riksdagsledamot för Moderaterna, påstod i en intervju med Aftonbladet att den svenska kronan gör svenskarna fattiga.

Nu säger finansminister Elisabeth Svantesson i en intervju med Dagens Industri att det inte är aktuellt med euro i Sverige.

Vid EMU-valet 2003 röstade närmare 56% mot ett införande av euro och man behöll kronan.