Dagens datum 19 november: Denna dag firas Internationella mansdagen i ett 60-tal länder.

Internationella mansdagens symbol.

Internationella mansdagens symbol.

Internationella mansdagen anses ha grundats den 19 november 1999 då Dr. Jerome Teelucksingh vid University of the West Indies i Trinidad och Tobago återupplivade dagen. Tidigare hade dagen firats i USA 1992 och på Malta 1994. Från och med 19 november 1999 blev dagen internationell och firas nu årligen i över 60 länder.

Sverige finns inte med på listan över länder som firar dagen, men det gör däremot Norge och Danmark. Dagen firas i många länder i Europa, möjligen som en motreaktion mot feminismen i västvärlden, men äger rum i alla världsdelar. Dagen förekommer bland annat i: Nederländerna, Belgien, Trinidad och Tobago, Danmark, Norge, Australien, Indien, Italien, USA, Nya Zeeland, Brasilien, Moldavien, Haiti, St Ketts och Nevis, Portugal, Singapore, Malta, Sydafrika, Ghana, Botswana, Angola, Zimbabwe, Kroatien, Uganda , Chile, Ungern, Irland, Peru, Kanada, Kina, Vietnam, Pakistan, Guyana, Georgien, Argentina, Mexiko, Tyskland, Österrike, Spanien, Frankrike och Storbritannien.

Sex ståndpunkter för Internationella mansdagen.

Sex ståndpunkter för Internationella mansdagen.

Dagen är inte erkänd som en internationell FN-dag utan på samma dag instiftade istället FN:s generalförsamling ”Internationella toalettdagen” år 2013. Det har dock funnits visst intresse inom FN för dagen. Norska fredsaktivisten Ingeborg Breines uttalade för UNESCO:s räkning 2001:

— Detta är en utmärkt idé som skulle ge en del balans mellan könen.

Till skillnad från den FN-auktoriserade Internationella kvinnodagen, som från början kom till genom kommunistledaren Clara Zetkin i Tyskland, handlar Internationella mansdagen inte om att föra könskrig utan säger sig vilja lyfta fram manliga förebilder samt arbeta för jämställdhet. Inom Internationella mansdagen, som är en gräsrotsrörelse utan alltför tydliga gemensamma mål för de olika länderna, finns en koordineringskommitté som 2009 satte upp följande mål för firandet:

1. Att främja positiva manliga förebilder; inte enbart filmstjärnor och idrottsmän utan helt vanliga arbetarmän som lever anständiga, hederliga liv.

2. Att fira mäns positiva bidrag till samhälle, gemenskap, familj, äktenskap, barnomsorg och miljön.

3. Att fokusera på mäns hälsa och välmående; socialt, emotionellt, fysiskt och andligt.

4. Att belysa diskriminering av män; inom det sociala områden, sociala attityder och förväntningar, och juridik.

5. Att förbättra könsrelationer och främja jämställdhet.

6. Att skapa en säkrare, bättre värld; där människor kan vara säkra och uppnå sin fulla potential.

Trots att Internationella mansdagen är politiskt korrekt och har flera beröringspunkter med feministerna, bland annat eftersom det handlar om att lyfta fram mäns mjuka sidor, är dagen inte alls uppskattad av feministiska aktivister, kulturmarxister och media i Sverige.

Idag gör exempelvis nyhetsbyrån TT en stor sak av att ”mansforskaren” Lars Jalmert sågar Internationella mansdagen.

– Den behövs ju inte. Den är ett påfund av antifeminister som tycker att det är männen som är offer och de underprivilegierade, säger Jalmert och hävdar också att dagen är onödig.

När medierna idag kablar ut nyheten om att en forskare anser att dagen är onödig och skapad av kränkta män, glömmer man dock att berätta att Jalmert inte är någon vanlig forskare, utan en feministisk aktivist som sitter med i Feministiskt initiativs partistyrelse.

Under dagen hålls en mängd olika föredrag och seminarium om positiva förebilder, sjukdomar som drabbar män och annan verksamhet i de länder där dagen firas. På många ställen handlar dagen dock mest om jippon.

Trots att Internationella mansdagen inte firas i Sverige har flera debattörer, däribland Pär Ström, tagit upp dessa ämnen till debatt. I Sverige finns också hemsidan ”A Voice for Men”, AvfM, som ”utmanar och avslöjar mansförakt och genus”. AvfM använder samma sorts argument som feministerna men omvänt och riktat till ”mansrättskämpar”.


  • Publicerad:
    2014-11-19 11:15