MASSINVANDRING. Enligt Statistiska centralbyrån i Norge kommer massinvandringen till Norge att kosta 10 000 kronor extra per person varje år från och med år 2025.

En viktig orsak är att invånarantalet kommer att vara dubbelt så stort med den väntade invandringen i slutet av detta århundrade, som det skulle ha varit utan invandringen.

— Befolkningsökningen som genereras av invandring från och med 2016 kommer vara 4,1 miljoner människor 2100, säger forskaren Erling Holmøy.

Enligt Statistiska centralbyrån väntas flertalet av invandrarna att komma från länder i Afrika och Asien, grupper som idag har lägre yrkesdeltagande.

— Det är precis att den invandringen vi får framöver kommer att domineras av folk som betalar väsentligt mindre i skatt än det de mottar av offentlig, skattefinansierad välfärd, om det är skola, utbildning, vård och omsorg eller kontantförmåner, säger Holmøy som uppskattar den extra skattekostnaden kommer att hamna på 10 000 kronor per år och per person.

Källa:
Innvandringen vil koste 10 000 kroner ekstra i skatt per person


  • Publicerad:
    2017-09-12 08:00