IRAN Under lördagen meddelade den iranska polisen att de iranska myndigheterna ska installera kameror på offentliga platser och genomfartsleder. Detta görs för att man ska kunna identifiera kvinnor som inte följer den obligatoriska klädkoden i landet.

I ett ytterligare försök att tygla ett ökat antal kvinnor som trotsar den obligatoriska klädkoden installerar iranska myndigheter kameror på offentliga platser och genomfartsleder för att identifiera och straffa obeslöjade kvinnor, detta meddelade den iranska polisen på lördagen. Efter att de har identifierats kommer överträdarna att få ”varningsmeddelanden om konsekvenserna”, sade polisen i ett uttalande.

Ett växande antal iranska kvinnor har valt att ta av sina slöjor sedan en 22-årig kurdisk kvinna dog i moralpolisens förvar i september förra året. Trots risken att arresteras ses många kvinnor utan slöja i samhället runt om i landet.

Lördagens polisuttalande uppmanade ägare av företag att ”allvarligt övervaka efterlevnaden av samhällsnormer med omsorgsfulla inspektioner”.

Enligt Irans islamiska sharialag, som infördes efter revolutionen 1979, är kvinnor skyldiga att täcka håret och bära långa, löst sittande kläder för att dölja sina figurer. Överträdare har mött offentlig tillrättavisning, böter eller arrestering. I ett uttalande från inrikesministeriet beskrivs slöjan som ”en av den iranska nationens civilisationsgrundvalar” och ”en av den islamiska republikens praktiska principer” och det sades den 30 mars att det inte skulle bli någon reträtt i frågan.