JUDISK MAKT. Den globalistiska muslimska hjälporganisationen IRW:s styrelseordförande har kritiserat Israel och därför stämplats som antisemit. Nu avskedas både han och hela styrelsen.

Almoutaz Tayara, styrelseordförande för välgörenhetsorganisationen Islamic Relief Worldwide (IRW) lade på sin Facebooksida 2014 och 2015 upp en tecknad bild där där den dåvarande amerikanske presidenten Barack Obama bär en slips med en davidsstjärna på och Ayatollah Ali Khamenei samt Syriens president Assad utropar: Död åt Amerika!

I andra inlägg kallas ledare för palestinska Hamas för ”stora män” och Israel för ”sionistfienden”.

Dotterorganisationen var ”överseende”
Tayara leder även den islamska gruppen Relief Germany (RG), en oberoende dotterorganisation till IRW. Den förra organisationen uppges ha gjorts uppmärksam på inläggen 2017, då en tysk forskare med namnet Sigrid Herrmann-Marschall upptäckte och publicerade dem i ett blogginlägg.

När inläggen kom till allmän kännedom i Tyskland raderade Tayara dem, bad RG om ursäkt i svallande ordalag, avslutade sitt Facebookkontot och erbjöd sig avträda från alla poster.

Då fick han förlåtelse av dotterorganisationen och tilläts fortsätta i sin position där.

Visste inget, vill nu markera – har hänt förr!
IRW uppger emellertid att de först den här veckan fick kännedom om de minst fem år gamla uttalandena efter att ha kontaktats av tidningen The Times.

Tayara var på posten som styrelseordförande för IRW efterträdare till Heshmat Khalifa, som även han fick sparken – i hans fall efter kontroversiella kommentarer fällda på internet, där han refererade till israeliter som ”barnbarn till apor och svin”.

För att markera det allvaret i det man kallar ”Tayaraskandalen” har IRW nu beslutat att en helt ny styrelse nu ska utses. Så här beskrivs på organisationens hemsida hur man i övrigt ”hanterar skandalen” – och hur man kryper:

IRW genomför en grundlig översyn av sitt gransknings- och utredningsarbete för tillsättning av ledarpositioner och även en granskning av andra policys, inkluderande regler för uppförande på sociala medier, för att försäkra sig om att värdegrunden genomsyrar all verksamhet…

Dr Tayaras raderade inlägg reflekterar på intet sätt åsikterna eller hållningen som innehas av IRW, en rent humanitär organisation utan politisk tillhörighet. Vi arbetar för att upprätthålla den högsta humanitära standarden för neutralitet, opartiskhet och oberoende och vi bistår människor av alla trosbekännelser såväl som icke-troende och utan att diskriminera med avseende på ras, religion, kön eller sexuell orientering.

Vi tar avstånd från och fördömer terrorism och finner alla former av diskriminering – inklusive antisemitism – vara oacceptabla. Dessa värden är fundamentala för vår organisation, våra donatorer och de människor vi betjänar.


  • Publicerad:
    2020-08-25 06:45