UTRIKES. Japan gav avslag till mer än 99 procent av de personer som sökte asyl i landet under förra året. Totalt fick 28 personer asyl i landet under 2016.

Under förra året hade Japan det största antalet asylsökande någonsin med 10 901 ansökningar. Det är en ökning med mer än 3000 jämfört med föregående år 2015. Av de som sökte asyl var det dock endast 28 personer som accepterades vilket betyder att mer än 99 procent av de sökande gavs avslag. Utöver de 28 asylsökande som accepterades lät Japan 97 sökande stanna av humanitära skäl trots att de inte erkändes som flyktingar.

Enligt regeringstjänstemän så är anledningen till att så många får avslag, att de kommer till Japan av ekonomiska skäl och inte på grund av att de flyr en konflikt.

Kan tilläggas att även Japan har skrivit på FN:s flyktingkonvention som ofta används som argument till varför Sverige måste ta emot så många asylsökare.

Källa:
Japan rejects more than 99% of refugee applications


  • Publicerad:
    2017-05-08 17:00