JUDISK MAKT. Amerikanskt rättsväsende verkar utföra skadekontroll för att skydda den tidigare israeliske premiärministerns Ehud Barak, pedofiljuden Jeffrey Epstein och den anti-amerikanske judiske advokaten Alan Dershowitz.

Tre ”framstående” judar: Alan Dershowitz, Jeffrey Epstein, Ehud Barak.

Det judiska nyhetsbolaget ABC News hade under tre år en färdig historia om den kriminelle pedofilen Jeffrey Epstein och hans sextrafficking som användes för att fästa hållhakar på elitmänniskor runt om i världen. ABC News ville dock inte publicera sina artiklar.

Istället kom det att bli Miami Herald som förra året började skriva om Epsteins kriminalitet under senare tid – han var redan tidigare en känd kriminell pedofil med en mild dom fastställd 2008. Julie K. Brown på tidningen har varit en av de mest grävande journalisterna i USA i turerna kring Epstein, vilket kom att tvinga fler och större nyhetsaktörer att hantera nyheterna kring honom.

Nu framkommer för första gången i officiella sammanhang att den tidigare terroristen och israeliske premiärministern Ehud Barak samarbetade med sin vän Epstein med dennes sex- och utpressingsfällor. Verksamheten utgjorde så kallade black-ops, det vill säga hemliga och maskerade operationer som inte lätt kan knytas till vare sig operationens verkliga eller publika aktörer.

Förra året framkom det att Barak även samarbetade med Epstein med israelisk och global kommersiell underrättelseverksamhet ända tills den ökände pedofilen dog i sin fängelsecell, varpå Barak sade sig avveckla sina affärsförbindelser med Epsteins bolag.

Den nu 81-årige Chabad lubavitch-juden och advokaten Alan Dershowitz – som nyligen fick många amerikaner att höja på ögonbrynen när han sade att USA:s konstitution medger att myndigheterna får tvångsvaccinera landets invånare – var advokat åt president Donald Trump när demokratiska partiet via representanthuset försökte få honom fälld i en riksrätt.

Epstein, Israel och 9/11
Dershowitz var också advokat åt ”de dansande israelerna”, de judar som från åskådarplats 11 september 2001 (9/11) filmade, dansade och hurrade när den första skyskrapan av tre raserade byggnader på World Trade Center störtade samman.

Alan Dershowitz – som gärna skryter över att västvärlden styrs av judisk makt – företog sig omfattande samarbeten med Epstein och deltog enligt polisanmälningar mot Dershowitz i våldtäkter på underåriga flickor.

Det har länge talats inofficiellt om den före detta israeliske premiärministerns medverkan i Epsteins sextrafficking, men det är först nu som detta omnämns officiellt.

Epsteins kriminalitet är föremål för omfattande undersökningar. Många dokument är hemliga. Alan Dershowitz har nyligen begärt tillgång till hemliga dokument som rör Baraks roller i förhållande till Epstein.

Klicka för att komma till Julie K. Brown på Twitter.

Det finns advokater som försöker hindra Dershowitz att manipulera och sabotera utredningen mot Epstein och om Baraks inblandning. Advokaterna som representerar Virginia Giuffre – som stämt Dershowitz och Epsteins samarbetspartner Ghislaine Maxwell för de våldtäkter han påstås ha begått mot henne – bad i förra veckan en federal domare att se till att dokumenten inte hamnar i den misstänkte Dershowitzs händer. Man oroar sig för att han annars kan komma att utnyttja dokumenten i det separata målet mot honom själv.

Domare Loretta Preska höll i förra veckan en telefonkonferens för att få höra alla argument för och emot att låta Dershowitz få tillgång till materialet.

Samtidigt betraktas Preska med misstro. Hon har under större delen av sitt liv tjänat staten. Hennes karriär tog snabb fart när USA:s president George H.W. Bush tillsatte henne som domare i södra New York, och han ville också ha henne i Högsta domstolen.

Hon har upprepade gånger anklagats för att korrumpera rättsväsendet och misstänks med sina långtgående och täta regeringskontakter vara vän med Alan Dershowitz.

Preska har en historia av att skydda judiska intressen i New York. 2012 fattade hon ett allmänt policybeslut till förmån för Sinaibergets synagoga och dess utökade verksamheter i New York. Klentrogna kritiker på sociala medier tror att Dershowitz kommer att få precis som han vill.


  • Publicerad:
    2020-06-29 10:55