DEBATT. En svensk läkare och docent anser att Iran är största hotet mot Sveriges bemötande av en eventuell coronaepidemi.

Det nya Coronaviruset 2019-nCoV har sitt ursprung i en kinesisk fiskmarknad och har nu spridits till Europa. Foto: Public domain.

En läkare och docent vid namn Mats Eklund skriver i en insändartext i Sydsvenskan att iranier bör utsättas för riktade åtgärder för att förhindra att coronaviruset får starkt fäste i Sverige.

Enligt Eklund försöker regeringen och folkhälsomyndigheten förminska problemet med ”den pågående coronvairus-pandemin”, bland annat genom statsepidemiologen Anders Tegnell; vilket enligt Eklund motsägs av bland andra smittskyddsläkare som arbetar ”i verkligheten”.

Eklund skriver att 37 länder nu är drabbade. Han drar slutsatsen att Iran mörkar antalet smittade och kanske också antalet avlidna.

På grund av det stora antalet iranier som bor i Sverige och deras benägenhet att ofta resa till och från Iran, bör iranier i Sverige kontrolleras för covid-19-smittan, skriver Eklund.

Mats Eklund för ingen diskussion om coronaspridningen i andra länder som Kina, eller om kineser vilka också har en stor population i Sverige – åtminstone 35 000 personer. Detta trots att smittan anses ha utbrutit och ha sitt epicentrum i kinesiska Wuhan. Flygtrafiken mellan Sverige och Kina har inte heller stoppats.

Vidare har flera medier – inte minst Bonniermedier inklusive Sydsvenskan – rapporterat om Kinas ovilja att uppge antalet smittade och döda i diktaturen Kina. Kinesiska staten har också kritiserats för den dåliga internationella insynen i landets smittspridningsbekämpning.

Som exempel skrev sinologen och författaren Lars Ellström för mindre än en månad sedan i Sydsvenskan att ”sedan Xi Jinping kom till makten 2012 har icke-transparensen blivit programmatisk”. Men sådana fakta och uppgifter ignoreras av Mats Eklund.

Att den judiskt ägda tidningen Sydsvenskan släpper fram en halvt genomtänkt lobbytext skriven av en ”expert” för att genom politiska åtgärder särskilja iranier från övriga befolkningen i det mångkulturella Sverige, skulle kunna vara en judisk politisk kampanj på svensk mark mot det land som just nu är föremål för kampanjer från terrorstaten Israel och en global prosemitisk krigshets.

Källor:
Om vi inte får pålitliga siffror från Iran bör alla resenärer därifrån kollas
Medborgarjournalister visar att Kina fortsätter mörka om coronaepidemin


  • Publicerad:
    2020-02-28 09:00