”1984”. Enligt JK ska Nordfront dömas för ”hets mot folkgrupp” när man skriver positivt om Hitler men i samband med detta inte uttryckligen tar avstånd från rasöverlägsenhet och folkmord.

Fredrik Vejdeland utanför Örebro tingsrätt.

Fredrik Vejdeland utanför Örebro tingsrätt.

När Simon Lindberg skrev artikeln ”Hitlermånad i hela Norden” skulle han ha förklarat mer i detalj varför han anser att Hitler är ”den störste folkhjälten i modern tid”. Detta menar Justitiekanslerns åklagare Fredrik Ingblad under rättegången idag vid Örebro tingsrätt mot den för tidpunkten ansvarige utgivaren för Nordfront, Fredrik Vejdeland.

Endast fyra dagar innan den aktuella artikeln hade JK valt att inte inleda förundersökning gällande en annan Nordfront-artikel som anmälts, också den innehållandes hyllningar till Hitler i samband med hans 125-årsdag.

Anledningen till att den första artikeln inte ledde till åtal var att den inte hyllade ”Hitlers rasbiologi”, något som enligt åklagaren är hets mot folkgrupp. Detta eftersom rastankarna i det nationalsocialistiska i Tyskland handlade om en ”rasöverlägsenhet” som ”ledde till folkmord”. Istället hyllade artikeln Hitlers välgärningar inom det socialpolitiska området.

Trots att artikeln ”Hitlermånad i hela Norden” inte heller innehöll några hyllningar till raspolitiken i det nationalsocialistiska Tyskland anser JK:s åklagare att det var en olaglig publicering. Detta eftersom artikeln inte uttryckligen förklarar att hyllningarna syftar till den förda socialpolitiken eller andra områden som JK ”godkänner”. Därför vill JK att rätten ska döma Fredrik Vejdeland för vad som INTE sägs på Nordfront.

– Hela argumentationen är verkligen absurd. Här måste vi alltså förklara varför vi skriver positivt om Hitler så att inte inkvisitorer som Fredrik Ingblad kan göra långtgående tolkningar av vad vi INTE nämner. Kan det bli mer ”1984” än så? säger Fredrik Vejdeland till Nordfront och hänvisar till George Orwells klassiska bok.

Fredrik Vejdeland på väg in i rättssalen.

Fredrik Vejdeland på väg in i rättssalen.

Vidare ansåg Ingblad att rätten ska bortse från hur Nordfront själv tolkar den nationalsocialistiska raspolitiken, vilka delar av Tredje riket eller Hitlers gärningar som är värda att hylla, att Nordfront bestrider förintelsebluffen och aldrig någonsin hyllat något folkmord etc.

När Ingblad inte kunde bevisa att Nordfronts artikel hade till syfte att hetsa mot folkgrupp menade han att det egentligen saknar betydelse eftersom Nordfronts läsare, enligt Ingblad, uppfattar allmängiltiga hyllningar till Hitler som hyllningar till folkmord.

– Detta skulle i så fall innebära att Nordfront kan dömas på grund av vad fördomsfulla människor, historiskt okunniga eller rent av idioter tror sig veta om oss, istället för vad vi faktiskt skriver och menar. Jag ser Ingblads utspel som ett frontalangrepp på yttrandefriheten, säger Fredrik Vejdeland till Nordfront.

– Regeringsmyndigheten JK angriper grundlagen och missbrukar rättssystemet för politiska syften, vilket uppenbarligen handlar om att bakvägen förbjuda nationella organisationer och på sikt även motstånd mot mångkultur och massinvandring. Om några borde åtalas är det Fredrik Ingblad och Justitiekanslern Anna Skarhed själv.

Dom meddelas inom några veckor.

Detta budskap mötte Nordfronts utsända i tingsrättssalen. Om några veckor vet vi om Örebro tingsrätt menar allvar med "fri åsiktsbildning" eller om man delar JK:s yttrandefrihetsnegativa linje.

Detta budskap mötte Nordfronts utsända i tingsrätten. Om några veckor vet vi om Örebro tingsrätt menar allvar med ”fri åsiktsbildning” eller om man delar JK:s yttrandefrihetsfientliga linje.


  • Publicerad:
    2014-11-10 23:28