LÖGN I MASSMEDIA. Under helgen har en kampanjsida kallad Sanningskommissionen lanserats som svar på en DN-artikel om invandringens ”vinster”.

Sidan motbevisar DN-artikeln som felaktigt påstår att massinvandringen medför Sverige ekonomiska vinster. OECD-rapporten från vilken DN klippt och klistrat är missvisande utformad eftersom den enbart tar upp 63 procent av Sveriges statsbudget, vilket då ger siffran 6,7 miljarder i vinst. Tar man med hela statsbudgeten blir siffran 19,8 miljarder kronor i förlust. Rapporten visar dock att invandrare får tio gånger mer i bidrag per capita än svenskar.

Dataunderlaget i rapporten bygger dessutom på egenrapporterade uppgifter från hushåll som deltagit i en enkätundersökning. För att kunna ha deltagit i undersökningen erfordras läs- och skrivkunnighet, kunskaper som vissa invandrargrupper ofta saknar. I rapporten räknas även alla invandrare som en homogen grupp vilket gör att somalier klumpas ihop med danskar och norrmän till exempel.

Skaparna av kampanjen uppmanar folk att sprida den på Facebook eftersom DN:s lögner redan hunnit spridas av 54 000 människor på det sociala nätverket.

Besök kampanjsidan här:

http://sanningskommissionen.se/


  • Publicerad:
    2013-06-16 23:05