BRASILIEN. Knappt ett dygn efter att Brasiliens president Dilma Rousseff blev tillfälligt avstängd i väntan på utredning och eventuell riksrätt har den nya tillförordnade presidenten Michel Temer hamnat i blåsväder. Wikileaks har nämligen släppt dokument som visar hur han under 2006 vid minst två tillfällen lämnat ut känslig information till USA.

Brasiliens tillförordnade president, araben Michel Temer, anklagas redan för korruption och förräderi.

Brasiliens tillförordnade president, araben Michel Temer, anklagas redan för korruption och förräderi.

Efter att ha vunnit det brasilianska presidentvalet 2010, med en koalition av tio olika mitten- och vänsterpartier bakom sig, blev Dilma Rousseff från det socialistiska arbetarpartiet Brasiliens första kvinnliga president. Som kampanjpartner hade hon Michel Temer från mittenpartiet PMDB och 2014 blev de båda omvalda som president respektive vice-president.

Under slutet av förra året började dock Temer attackera Rousseff, efter en tid av allmänt missnöje med regeringen och anklagelser om korruption. Bland annat anklagas Rousseff för att ha mörkat att den brasilianska ekonomin varit väldigt svag, och istället hävdat motsatsen, vilket man menar var anledningen att hon lyckades bli omvald som president 2014 och en av förklaringarna till den djupa ekonomiska recession landet befinner sig i idag. Anklagelserna om att ha manipulerat budgetsiffror blev så småningom så allvarliga att hon under torsdagen avsattes efter en omröstning i senaten i väntan på riksrätt. I samband med att hon avstängdes var hennes popularitetssiffror nere på 8 procent medan 66 procent var för att hon åtalas.

Brasiliens socialistiska president Dilma Rousseff var väldigt impopulär redan innan hennes avstängning, då hon bland annat ljugit sig fram till valseger.

Brasiliens socialistiska president Dilma Rousseff var väldigt impopulär redan innan hennes avstängning, då hon bland annat ljugit sig fram till valseger.

Vice-president Michel Temer installerades samtidigt som tillförordnad president, och nu har alltså även han hamnat i rejält blåsväder. Den första anklagelsen var att han skulle ha tillsatt ett nytt kabinett bestående av ”endast vita män”, vilket kan tyckas lite konstigt med tanke på att han själv är arab vars föräldrar invandrade från Libanon. Lite mer substantiell kritik har dock kommit i och med att Wikileaks släppt information som visar att han under 2006 lämnat känslig information om Brasiliens politiska läge till amerikansk underrättelsetjänst.

Informationen rör hans förutsägelser kring valet 2006 och hans egna och hans partis eventuella stärkta position, med den underförstådda meningen att detta skulle ligga i USA:s intresse.

Temer har även tidigare varit i blåsväder och är bland annat inblandad i flertalet utredningar om korruption i landet. Han har även ålagts med ett förbud att ställa upp som kandidat i något val under en period på åtta år, en konsekvens av att han brutit mot diverse regler kring finansiering av valkampanjer. Vidare har också parlamentsledamoten Eduardo Cunha, som varit en av Rouseffs mest högljudda kritiker, och som lett kampanjer för hennes avstängning och åtal, anklagats för korruption då han bland annat tagit emot 40 miljoner dollar i mutor som han sedan ska ha tvättat genom en evangelisk frikyrka han tillhör. Åklagaren som har hand om fallet har meddelat att han tänker yrka på uppemot 184 års fängelse för Chuna.

Politiker som, trots offentliga avslöjanden och anklagelser om korruption och brottslighet, fortsätter strida mot andra och klättra i karriären kan verka som en nästan uppseendeväckande form av fräckhet ur ett nordeuropeiskt perspektiv. Våra korrupta politiker brukar som bekant i regel behöva avgå och lämna offentligheten i ett sådant läge, även om det finns undantag. I Brasilien är det dock inte lika uppseendeväckande, då man till och med har ett eget begrepp för beteendet: ”jeitinho brasileiro”, som betyder ungefär ”det lilla brasilianska sättet”, alltså att bryta mot regler och utnyttja andra för eget syfte.

"Det brasilianska sättet" - Mutor, förräderi och högmod.

”Det brasilianska sättet” – Mutor, förräderi och högmod.

Brasilien är ett av världens mest rasblandade länder, och upphöjs ofta som ett exempel på lyckad mångkultur och integration. Förutom att ha en lång historia av korruption är landet även hårt belastat av brottslighet, arbetslöshet och dåliga studieresultat. Bland annat har landet 25 mord per 100 000 invånare, vilket kan jämföras med USA som har 5 mord per 100 000 invånare. Detta gör Brasilien till ett av världens mest mordfrekventa länder. Dessutom har landet ett genomsnitts-IQ på 87 och hälften av alla högskolestudenter är enligt undersökningar funktionella analfabeter, vilket innebär att deras läs- och skrivkunskaper är under den grundläggande nivå som krävs för att exempelvis förstå en vanlig nyhetsartikel eller klara av vardags eller arbetsuppgifter som kräver läsförståelse.

Korruption och brottslighet är vardag i ett av världens mest rasblandade och "mångkulturella" länder.

Korruption och brottslighet är vardag i ett av världens mest rasblandade och ”mångkulturella” länder.

Trots att en stor del av befolkningen är av en väldigt blandad raslig härkomst (främst europeisk, negriod och indiansk) så finns ännu en ganska strikt raslig hierarki där de som kallar sig vita, med till största del europeiska förfäder, i regel tillhör medel- och överklassen. Detta märks framförallt i landets sydligaste delstater, som är de mest etniskt homogent vita, där IQ-nivån är betydligt högre än genomsnittet, brottsstatistiken och korruptionen mycket lägre och där man även på vissa håll har rätt att äga vapen.

På samma sätt är det den bruna, svarta och blandade befolkningen som lever i fattigdom, kriminalitet och utanförskap. Även om kulturmarxister under de senaste decennierna flyttat fram sina positioner även i Brasilien, är det fortfarande ansett som låg status att vara ”svart”. Detta gör att många väldigt mörkhyade personer snarare väljer att identifiera sig som ”mulatter” eller till och med ”vita”. Ett annat vanligt fenomen är när en mörkhyad person anklagas för något brottsligt eller omoraliskt och, som en del i ett försvar, säger något i stil med ”Jag må vara svart, men inte så svart!”

Källor:
Brazil’s acting president used to be US intel informant – WikiLeaks
’Trust me’: Michel Temer takes over as interim Brazil president
Brazilian Lawmaker Behind Rousseff Impeachment Is Told to Step Down
Race in Brazil, Part I
Race in Brazil, Part II
Funktionell analfabetism (Wikipedia)


  • Publicerad:
    2016-05-14 13:20