POLITIK. Statsvetare förklarar varför uppropet att vara ohörsam mot kommande regering innebär en policy som leder till markant ökad statskorruption.

Sambandet mellan politisering och korruption. Data från Quality of Government-institutet och Världsbanken. (Klicka för större bild)

I förra veckan avslöjades att personal på utrikesdepartementet har undertecknat ett upprop mot en eventuell kommande icke-socialdemokratisk regering. De anser att det föreligger en fara att regeringskansliets värdegrund inte kan upprätthållas om kommande regering har en annan politisk färg än den nuvarande. Därför diskuteras möjligheten att vägra lyda den kommande regeringen.

Statsvetare har nu reagerat mot upproret inom regeringskansliet om att statstjänstemän inte ska behöva vara lojala mot en ny regering där de nuvarande regeringspartierna inte ingår. Tilltaget leder raka vägen till en allt mer korrupt statsapparat. Därför bör alla som har skrivit på uppropet avskedas av den kommande regeringen.

Forskning som statsvetare har gjort visar att politisering av statsförvaltningen generellt sett hänger samman med en högre grad av korruption. Ju fler vars jobb är beroende av att regeringen sitter kvar, desto fler som kanske är beredda att se mellan fingrarna om regeringen gör något olämpligt, Detta skriver forskaren Anders Sundell på statsvetarbloggen Politologerna.

Ytterligare politiserad statsförvaltning ökar korruptionen
Forskningen visar att i de flesta länder hänger politisering av statsförvaltningen samman med en högre grad av korruption. Ju fler vars jobb är beroende av att regeringen sitter kvar, desto fler som kanske är beredda att se mellan fingrarna om regeringen gör något olämpligt, skriver forkaren Anders Sundell i statsvetarbloggen Politologerna.

”Det är olyckligt. Tjänstemännen som skrivit under uppropet säger att ingen av dem är politiskt tillsatt. Likväl ger uppropet givetvis intrycket av att tjänstemännen ifråga har politiska sympatier vänsterut”, skriver Sundell, och anser vidare att ”[u]ppropet är det bästa argumentet på länge för att i större utsträckning politisera Regeringskansliet, så att fler tjänstemän byts ut efter varje val, som till exempel Carl Bildt påpekat. Om tjänstemännen ändå ska vara politiska vill regeringen naturligtvis att de ska vara lojala med de egna partierna.”

Anders Sundell är tydlig med hur situationen bör hanteras:

För att förhindra framväxande korruption måste de nu kända försöken till politiserad förvaltning stoppas i sin linda och med största möjliga kraft. Den regering som till slut kommer att tillträda måste som en av sina första åtgärd säga upp samtliga 261 som skrivit på uppropet från vidare tjänstgöring i regeringskansliet. Därifrån måste de portas.

Kvinnor sätter det sociala klimatet framför yrkets uppgifter
Christoffer Dulny, opinionsbildare på tankesmedjan Nordisk Alternativhöger, misstänker att uppropet har samlat namn inte bara från regeringskansliet, utan även från olika departement.

— Vad de försöker säga är att ”Det viktigaste med den här arbetsplatsen, det är att folk ska känna gemenskap och ha det trevligt och att man ska slippa konfronteras med omständigheter som gör att [de] i [sina] privata liv mår sämre, säger Dulny och fortsätter:

— Det här är helt och hållet en rimlig position om man är en kvinna som värderar det sociala framför arbetet; eller om man är en [feminiserad] man, en penisbärande kvinna — för kvinnor kan också bära penisar och om du säger något annat kan du bli sparkad från svenska lärosäten, förtydligar Dulny genusaspekten.

— Vad de säger är att ”för oss är det här en social funktion”; ”vi har en rätt att känna att vi mår bra på vår arbetsplats, och den känslan går före objektivitet, den känslan går före vad eventuella bonn-rasister kan ha röstat in i riksdagen och regeringen, och vi kommer helt enkelt att göra allt vi kan för att behålla den känslan av en social gemenskap … och det kommer vi att göra på bekostnad av allt som är objektivt, sant och faktiskt”, säger Christoffer Dulny om upprorsmakarna på regeringskansliet.

Källor:
Avskeda dem som skrivit på uppropet om politiserat regeringskansli
Politisera inte Regeringskansliet
Nordisk Alternativhöger: Vita Pillret #58, Bara arga reaktioner (ljudfil)


  • Publicerad:
    2018-10-01 09:30