MEDIA. Enligt en artikel publicerad av Eric Rosén kommer vänstersajten Politism ”läggas vilande” på grund av dålig lönsamhet.

Enligt en artikel publicerad av Politisms chefredaktör Eric Rosén kommer vänstersajten läggas vilande från och med den 1 oktober, det vill säga imorgon. Anledningen är att det inte är ekonomiskt försvarbart att driva Politism vidare:

– Politism har utvecklats till Sveriges största vänstersajt med en trafik på runt 250 000 besökare i veckan. Redaktionen har genomgående nått uppsatta trafikmål. Trots detta har det inte varit möjligt att nå lönsamhet utifrån hur annonsmarknaden ser ut, säger styrelseordföranden Anders Lindberg till Politism.

Politism grundades år 2013 och ägs för närvarande av Schibsted, Kommunal och LO. I och med att sajten läggs vilande kommer bolaget överlåtas till LO, som enligt Rosén har en idé om att projektet ska leva vidare inom LO Mediehus.

Källa:
Politism läggs vilande


  • Publicerad:
    2018-09-30 13:25