UTRIKES Trots att deadline för nomineringar var för drygt en och en halv månad sedan, försöker 36 europeiska politiker driva igenom sina favoriters kandidatur till det famösa ”fredspriset” i Alfred Nobels namn.

I ett brev till den norska Nobelkommittén, som offentliggjordes på torsdagen, ber 36 nuvarande och tidigare europeiska politiker kommittén att förlänga deadline för nomineringar till Fredspriset till Alfred Nobels minne, så att man kan få med ”Volodomyr Zelenskyj och det ukrainska folket” bland kandidaterna.

Sista datum för nomineringar var egentligen 31 januari i år – nästan en månad innan krigshandlingarna i Ukraina inleddes.

Vi tror att nu är rätta tiden för att visa Ukrainas folk att världen är på dess sidastår att läsa i brevet, där man alltså efterfrågar en förlängning av nomineringstiden:

Vi uppmanar därför ödmjukt er i kommittén att överväga förlänga och därmed återuppta nomineringsförfarandet för Nobels fredspris fram till den 31 mars 2022, för att möjliggöra en nominering av president Zelenskyj och folket i Ukraina.

Den norska Nobelkommittén, som utser fredsprisets vinnare, har ännu inte uttalat sig om huruvida man väljer att bevilja politikernas förfrågan.

I brevet försöker avsändarna övertala kommittén att frångå dess föreskrivna regler för nomineringar:

Ehuru medvetna om att detta vore ett brott mot det föreskrivna förfarandet, anser vi att det kan motiveras av den nuvarande aldrig tidigare skådade situationen. Det är vår demokratiska plikt att stå upp mot auktoritarism och att stödja ett folk som kämpar för demokrati och sin rätt till självstyre.

Om nomineringen övervägs kommer ”Zelenskyj och det ukrainska folket” att tävla om priset 2022 mot kandidater såsom NBA-spelaren Enes Kanter Freedom och tidigare rådgivaren i Vita huset juden Jared Kushner.

Ukraina har enligt den officiella statistiken haft sex Nobelpristagare tidigare.

Ingen ukrainare har någonsin tilldelats Fredspriset till Alfred Nobels minne, men däremot har ett antal judar erhållit det.