Dagens datum 27 mars: Ex-medlemmar i terrororganisationen Irgun försöker mörda den västtyske förbundskanslern Konrad Adenauer. Bakom attentatet står Menachem Begin, blivande israelisk premiärminister och ”fredspristagare”.

Konrad Adenauer

Konrad Adenauer

Konrad Adenauer, född 1876, hade redan före det tredje riket varit en etablerad politiker. Efter det första världskrigets slut var han borgmästare i Köln. I denna tjänst samarbetade han med ockupationsstyrkorna och arbetade för att separera Rhenlandet från Tyskland.

Efter NSDAP:s valseger kom Adenauer att arresteras och förhöras vid ett par olika tillfällen, misstänkt för statsfientlig verksamhet. Misstankarna visade sig dock vara ogrundade och han frigavs tämligen omgående vid båda tillfällen.

Efter krigsslutet installerades Adenauer återigen som borgmästare i Köln av ockupationsstyrkorna. Han blev dock inte långvarig på posten, då han ganska frispråkigt kritiserade de västallierade och framförallt deras kampanjer av terrorbombningar under kriget.

Efter Tredje rikets kapitulation i maj 1945 kom Tyskland att delas mellan segermakterna i fyra ockupationszoner. Under 1949 kom det första valet att hållas i den väst-ockuperade delen i ett val där nationalsocialistiska partier var förbjudna. Det borgerliga kristdemokratiska partiet, CDU, blev i detta val största parti och dess ledare Konrad Adenauer utsåg till Västtysklands första förbundskansler.

Under sin första period som förbundskansler tvingades Tyskland av segermakterna in i ”förhandlingar” med den efter kriget nygrundade nationen Israel. ”Förhandlingarna” gällde judiska ekonomiska krav för påstådda brott under det tredje riket. Den israeliska regeringen krävde att den tyska staten skulle betala 7,5 miljarder dollar, i dagens pengavärde ungefär en halv biljon kronor.

Den västtyska regeringen hade order från de västallierade att tillmötesgå de judiska kraven, så förhandlingarna var egentligen en formsak för att göra sken av legalitet. En av deltagarna vid ”förhandlingarna” var ledaren för World Jewish Congress, Nahum Goldmann.

I vissa radikala judiska kretsar såg man de så kallade förhandlingarna som ett svek, och protester genomfördes i Israel. Bland de som kraftigast motsatte sig avtalet med Västtyskland var Menachem Begin, tidigare ledare för terrororganisationen Irgun, nu politiker och ledamot av det israeliska parlamentet.

Menachem Begin

Menachem Begin

Den 27 mars 1952 levererade två unga pojkar ett paket till polisen i München. De två hade betalats för att posta brevet som var adresserat till Konrad Adenauer, pojkarna fattade dock misstankar och lämnade istället in det på den lokala polisstationen.

När polisen började undersöka paketet exploderade en sprängladdning som dödade en polisman och skadade två andra allvarligt. Utredningen som följde kunde snabbt ringa i de misstänkta. Fem personer arresterades i Frankrike, alla tidigare medlemmar i Irgun och med kopplingar till Menachem Begin och hans parti.

Fallet tystades dock ner av den tyska regeringen, rädd för att det skulle skapa ”antisemitiska stämningar” hos den tyska allmänheten om det blev känt att judiska terrorister försökte mörda nationens ledare. De misstänkta släpptes och tilläts åka tillbaka till Israel och sedan lades fallet mer eller mindre ned.

En av de judiska terroristerna, Eliezer Sudit, kom många år senare att berätta vad han visste om attentatsförsöket. Han pekade ut Menachem Begin som den som planerat och beordrat attentatet.

Menachem Begin blev senare under livet premiärminister i Israel och i denna position också tilldelad Nobels fredspris. Kort efter han fått fredspriset beordrade han ett flygangrepp mot Irak, där en kärnreaktor förstördes. Begin beordrade också invasionen av grannlandet Libanon under sin tid som premiärminister.

Enligt vissa källor sade Begin under sin tid som premiärminister följande vid ett tal till parlamentet:

Our race is the Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves.


  • Publicerad:
    2019-03-27 00:58