MEDIA. En av de främsta akademiska böckerna om judefrågan finns numera tillgänglig i en lättsmält filmversion.

Nyligen publicerades en lättsam och förståelig summering av Kevin MacDonalds bok ”Kritikkulturen” på Youtube. MacDonald är en pensionerad psykologiprofessor från California State University och är idag chefredaktör för nätsidan The Occidental Observer och The Occidental Quarterly.

Professor MacDonald har gett ut flera böcker, där flera av dem avhandlar judendomen som en gruppevolutionär strategi. Han menar bland annat på att vissa karaktäristiska drag som han attribuerar på judar, såsom etnocentrism, har uppnåtts genom eugenik under historiens gång, med syfte att utmanövrera icke-judar och minska självförtroendet och makten hos vita européer i Europa och USA.

Filmversionen är uppdelad i sju kortare avsnitt och kan ses nedanför:

Del 1:

Del 2:

Del 3:

Del 4:

Del 5:

Del 6:

Del 7:


  • Publicerad:
    2018-02-20 12:30