MÅNGKULTUREN. Två grundskolor ägda av norska privatskolekoncernen Dibber bytte språk när de mötte eleverna efter sommaren.

En grundskola i Sollentuna norr om Stockholm och en i Helsingborg skulle omvandlas till att få en internationell profil efter att den norska privatskolekoncernen Dibber köpt skolorna.

När de barnen kom tillbaka efter sommarlovet pratade alla lärare bara engelska, skriver SVT.

— Det känns som om de använder våra barn i ett experiment, säger en mamma som har ett elvaårigt barn gående på skolan i Sollentuna.

I februari informerades föräldrar om att det inför hösten var tänkt att Sollentunaskolan skulle få en internationell profil i syfte att locka nya elevgrupper.

Föräldrarna trodde enligt SVT att det skulle bli en successiv övergång till engelska men i stället rekryterades helt nya lärare från utlandet som endast pratade engelska. Barn beskrivs därefter ha fått stora problem med inlärningen.

Dibber saknade också tillstånd att undervisa på engelska på skolan när undervisningen drog i gång till höstterminen.

Skolchefen Sara Lundberg säger enligt SVT till Dagens Nyheter (DN)att det är ”olyckligt” att det är ”tufft” för barnen och att man ”i väntan på att läget på skolan ska förbättras” har satt in personal som stödjer eller tolkar på lektionerna.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att privatskolekoncernen Dibber dragit igång sin undervisning helt på engelska utan att ha tillstånd till det.

— Vi har en språklag som säger att det allmänna, och dit räknas skolan, har ett särskilt ansvar att inte bara använda utan även utveckla det svenska språket. För eleverna är det viktigt att ha lärare som undervisar i och lyfter fram svenskan, säger Ekström till DN.

Enligt skollagen får högst 50 procent av undervisningen på en svensk grundskola vara på engelska. Skälet är att alla barn ska ha en chans att följa med i undervisningen.

Eleverna måste även få med sig alla de svenska begrepp som de behöver för att klara av att nå kunskapsmålen som finns i den svenska läroplanen, menar Carin Clevesjö som är chef vid Skolinspektionens tillståndsenhet.

Barnen på Sollentunaskolan har också berättat att de varit förbjudna att prata svenska med varandra på lektionerna.

Men problemet i den svenska skolan är inte att barnen lär sig för litet engelska. Det är svenskan som är problemet, anser Roger Haddad som är Liberalernas skolpolitiska talesman, som dock håller med Anna Ekström om kritiken.

— Däremot har vi bekymmer med barns färdigheter i svenska språket, särskilt i förskolan och grundskolan. Det har vi sett i flera studier och mätningar, säger Roger Haddad till DN.

Regeringen och samarbetspartierna har påbörjat en utredning om att eventuellt ge Skolinspektionen större möjligheter att ingripa mot skolor som har allvarliga och återkommande brister. I dagsläget har man inte befogenhet att stänga skolor. Därför kan ännu så länge vem som helst starta en skola utan tillstånd och ”se vad som händer”.

Dibber driver 14 skolor och ett 70-tal förskolor i Sverige.


  • Publicerad:
    2020-10-06 09:20